Psikolojik Testler

Aşağıdaki testlerden dilediğiniz ücretsiz olarak yanıtlayabilirsiniz. Test sonuçları yorumlanmak üzere hizmet aldığınız psikoloğun erişimine açılacaktır. Bir testi yanıtladıktan sonra randevunuzu planlamayı unutmayın.
Agorafobik Bilişler Ölçeği

Agorafobik Bilişler Ölçeği

Aşağıda endişeli olduğunuzda veya korktuğunuzda aklınızdan geçebilecek bazı düşünceler veya fikirler verilmiştir. Lütfen böyle durumlarda her bir düşüncenin ne sıklıkla ortaya çıktığını ölçeği kullanarak belirtiniz

Anne Baba Tutum Ölçeği

Anne Baba Tutum Ölçeği

Her maddede belirtilen ifadeyi kendi anne ve babanızı düşünerek okuyunuz. Daha sonra ilgili ifadede belirtilen davranışa uygunluğu açısından anne ve babanızın tutumunu 5 derece içinde değerlendiriniz.

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ACYÖ - Kadın Formu

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ACYÖ - Kadın Formu

Lütfen her madde için BUGÜN de dahil GEÇEN HAFTAKİ durumunuzu işaretleyin

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ACYÖ - Erkek Formu

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ACYÖ - Erkek Formu

Lütfen her madde için BUGÜN de dahil GEÇEN HAFTAKİ durumunuzu işaretleyin

Beck Anksiyete Ölçeği

Beck Anksiyete Ölçeği

Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini seçin.

Beck Depresyon Envanteri - BDE

Beck Depresyon Envanteri - BDE

Bu form son bir (1) hafta içerisinde kendinizi nasıl hissettiğinizi araştırmaya yönelik 21 maddeden oluşmaktadır. Her maddenin karşısındaki dört cevabı dikkatlice okuduktan sonra, size en çok uyan, yani sizin durumunuzu en iyi anlatanı işaretlemeniz gerekmektedir.

Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği

Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği

Lütfen uygun seçeneği seçiniz.

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Geleceğe yönelik olumsuz beklenti ye da düşünceleri içeren cümlelerden size uygun olanları evet ye da hayır olarak kodlayınız.

Beden Duyumları Ölçeği

Beden Duyumları Ölçeği

Aşağıda endişeli olduğunuzda veya korktuğunuzda ortaya çıkabilecek beden duyumlarının bir listesi bulunmaktadır. Lütfen ölçeği kullanarak bu hislerin sizi ne kadar korkuttuğunu belirtiniz.

Belirti Yorumlama Ölçeği

Belirti Yorumlama Ölçeği

Aşağıda sıralanan durumlar daha önce yaşadığınız durumlar olabileceği gibi daha önce hiç başınıza gelmemiş de olabilir. Her bir durum için aşağıda verilmiş olan her bir nedenin karşısında yer alan rakamları, bu nedenin sizin durumunuzu ne kadar açıkladığını düşünerek yuvarlak içine alınız. Ayrıca bu durumu son 3 ay içinde yaşayıp yaşamadığınızı da A (evet) ya da B (hayır) seçeneklerinden birini işaretleyerek belirtiniz. Lütfen tüm soruları her bir seçenek için tek tek yanıtlayınız.

Beyaz Ayı Supresyon Envanteri

Beyaz Ayı Supresyon Envanteri

Bu ölçek zaman zaman sahip olduğunuz düşüncelerle ilgilidir. Cevaplar doğru ya da yanlış şeklinde değildir. Bu bakımdan lütfen her bir soruyu kendinize uygun bir şekilde cevaplandırmaya özen gösteriniz.

Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği

Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği

Aşağıda bazı cümleler ve yanlarında da bazı seçenekler verilmiştir. Her cümleyi okuduktan sonra, son bir ayı düşünerek bu cümle için size en uygun gelen seçeneği işaretleyin. Cümlenin size uygunluğuna göre o cümleye 1-5 arasında bir puan verin. Cümledeki ifade size hiç uymuyorsa1, çok az uyuyorsa 2, bazen uyuyorsa 3, çoğu zaman uyuyorsa 4, daima uyuyorsa 5’i işaretleyin.

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği

Bu test günlük hayatınızda başınızdan geçmiş olabilecek yaşantıları konu alan 28 sorudan meydana gelmektedir. Sizde bu yaşantıların ne sıklıkta olduğunu anlamak istiyoruz. Yanıt verirken, alkol ya da ilaç etkisi altında meydana gelen yaşatıları değerlendirmeye katmayınız. Lütfen her soruda, anlatılan durumun sizdekine ne ölçüde uyduğunu 100 üzerinden değerlendiriniz ve uygun olan rakamı daire içine alınız.

Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri

Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri

Düşünce Özellikleri Ölçeği

Düşünce Özellikleri Ölçeği

Bu ankette sizin kullandığınız farklı düşünce tarzlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bu anket boyunca 10 değişik tarzda düşünce tarzı göreceksiniz. Öncelikle her düşünce tarzının ne olduğu size açıklanacak. Daha sonra her bir düşünce tarzını daha iyi anlamanız için iki örnek durum anlatılacak. Anlatılacak bu iki durumdan bir tanesi sosyal ilişkilerle (arkadaş, eş ve aile gibi) diğeri ise kişisel başarılarla ilgili (bir sınavı geçmek ya da işte başarısız olmak gibi) olacak. Bu kurgu örneklerinin amacı her bir düşünce tarzının gerçek hayatta nasıl olabileceğini anlamanızı kolaylaştırmaktır. Sizin göreviniz ilk olarak tanımlanan düşünüş tarzını anlamaya çalışmaktır. Daha sonra size bu düşünüş tarzını ne sıklıkla kullandığınız sorulacaktır. Lütfen bu düşünce tarzlarını hayatın iki alanında (sosyal alan ve başarı alanları şeklinde örneklendirilen) ne kadar sıklıkla kullandığınızı düşünerek uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Endişe Şiddeti Ölçeği

Endişe Şiddeti Ölçeği

Aşağıda endişe ile ilgili ifadelerin listesini göreceksiniz. Endişe, kaygının (sıkıntı hissi) eşlik ettiği ve gelecekteki olumsuz olaylarla ilgili düşünce biçimidir. Lütfen aşağıdaki her bir ifadenin, sizin endişe yaşadığınız durumları genel olarak ne kadar doğru anlattığını, rakamları yuvarlak içine alarak belirtiniz.

Felaketleştiren Bilişler Ölçeği

Felaketleştiren Bilişler Ölçeği

Bu anket aşağıda yer alan maddelere ilişkin inançlarınızı ve düşüncelerinizi ölçmeyi amaçlamaktadır. Bazen bu maddelerde yazan durumların tehlikeli olduğuna inanılır. Aşağıda tanımlanan durumları lütfen dikkatle okuyunuz ve bu durumların ne kadar tehlikeli olduğuna inandığınızı ölçeği kullanarak işaretleyiniz.

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği

Bu ölçek insanların zaman zaman savunduğu ya da inandığı tutumları bir listesini içermektedir. Lütfen HER CÜMLEYİ ayrı ayrı dikkatle okuyup, bunlara ne kadar katıldığınız belirleyin. Her tutuma ilişki kendi katılma derecenizi, yandaki cevap bölümündeki sayılardan birinin üzerine (X) işareti koyarak belirleyiniz. Her tutum için sadece BİR işaret koymaya özen gösterin. İnsanların hepsinin kendine özgü düşünceleri olduğundan, burada doğru ya da yanlış diye bir yanıt söz konusu değildir. Lütfen seçimlerinizin SİZİN GENEL OLARAK nasıl düşündüğünüz yansıtmasına özen gösterin.

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği - Kadın

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği - Kadın

Aşağıda cinsel yaşanla ilgili sorular yer almaktadır. Her soru için cevap şıkları bulunmaktadır. Sizden istenilen, kendi cinsel yaşamınızı göz önüne alarak soruları cevaplandırmanızdır. Her soruyu dikkatlice okuyun, durumların son zamanlarda ne sıklıkta ortaya çıktığını düşünün ve ilgili seçeneği seçin. Lütfen soruları içtenlikle ve dürüstçe cevaplandırın. Cevaplandırırken başkalarının görüşlerini dikkate almadan, sadece kendi görüşünüzü belirtin.

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği - Erkek

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği - Erkek

Aşağıda cinsel yaşanla ilgili sorular yer almaktadır. Her soru için cevap şıkları bulunmaktadır. Sizden istenilen, kendi cinsel yaşamınızı göz önüne alarak soruları cevaplandırmanızdır. Her soruyu dikkatlice okuyun, durumların son zamanlarda ne sıklıkta ortaya çıktığını düşünün ve ilgili seçeneği seçin. Lütfen soruları içtenlikle ve dürüstçe cevaplandırın. Cevaplandırırken başkalarının görüşlerini dikkate almadan, sadece kendi görüşünüzü belirtin.

Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği

Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği

Lütfen her konu başlığı için 0-4 arası bir puan verin.

Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği

Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği

Lütfen her konu başlığı için 1-5 arası bir puan verin.

İçgörü Değerlendirme Ölçeği

İçgörü Değerlendirme Ölçeği

Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği

Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği

Kişilik İnanç Ölçeği

Kişilik İnanç Ölçeği

Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve HER BİRİNE NE KADAR İNANDIĞINIZI belirtiniz. Her bir ifadeyle ilgili olarak ÇOĞU ZAMAN nasıl hissettiğinize göre karar veriniz.

Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği

Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği

Lütfen formu dikkatlice okuyarak ifadeleri kaygı ve kaçınma açısından inceleyerek puanlayınız.

Maudsley Obsesif Kompulsif

Maudsley Obsesif Kompulsif

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyunuz. Size uygunsa “DOĞRU”yu uygun değilse “YANLIŞ”ı seçiniz. Lütfen soruların hepsini cevaplandırınız.

Minessota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Minessota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Bu kitapçıkta sıra ile numaralanmış bir takım sorular bulacaksınız. Her soruyu okuyarak KENDİ DURUMUNUZA GÖRE DOĞRU YA DA YANLIŞ olup olmadığına karar veriniz.

Mizaç Karakter Envanteri

Mizaç Karakter Envanteri

Bu anket formunda kişilerin kendi tutumlarını, görüşlerini, ilgilerini ya da kişisel duygularını tanımlarken kullanabilecekleri ifadeleri bulacaksınız. Her ifade DOĞRU (D) ya da YANLIŞ (Y) olarak yanıtlanabilir. İfadeleri okuyunuz ve hangi seçeneğin sizi en iyi tanımladığına karar veriniz. Sadece şu anda nasıl hissettiğiniz değil, çoğunlukla ya da genellikle nasıl davrandığınızı ve hissettiğinizi tanımlamaya çalışınız.

Mobilite Envanteri

Mobilite Envanteri

Lütfen aşağıdaki alan veya durumlardan sıkıntı veya endişe nedeniyle ne ölçüde kaçındığınızı belirtiniz. Yanınızda güvendiğiniz biri varken ve yalnızken ne ölçüde kaçındığınızı aşağıdaki ölçeği kullanarak puanlayınız.

Otomatik Düşünceler Ölçeği

Otomatik Düşünceler Ölçeği

Aşağıda kişilerin zaman zaman aklına gelen bazı düşünceler sıralanmıştır. Lütfen her birini okuyarak, bu düşüncelerin SON BİR HAFTA içinde aklınızdan ne kadar sıklıkla geçtiğini işaretleyiz. Lütfen her bir maddeyi dikkatle okuyunuz ve maddelerin yanındaki uygun sayıyı aşağıdaki şıkları dikkate alarak işaretleyiniz.

Padua Envanteri

Padua Envanteri

Aşağıdaki ifadeler hemen herkesin günlük yaşamında karşılaştığı düşünce ve davranışları tanımlamaktadır. Lütfen her bir ifade için size en uygun görünen ve bu tür davranış ya da düşüncelerin oluşturabileceği rahatsızlık derecesine en uygun olan tek bir seçeneği işaretleyiniz.

Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği

Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği

Amaç, agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluğundaki DSM-IV belirtilerinin şiddetini ölçmektir. Panik atağı sıklığı ve şiddetinin sabit bir biçimde ölçülmesini sağlamak amacıyla puanlamalar son bir ay için yapılır. Kullanıcılar farklı bir zaman dilimi seçerlerse zaman dilimi tüm başlıklar için tutarlı olmalıdır.

Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği

Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği

Aşağıda kişilerin rahatsızlık veren durumlarla ilgili düşüncelerini anlatmada kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki numaralardan uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. [0] bu ifadenin size hiç uygun olmadığını, [6] ise bu ifadenin tam olarak size uygun olduğunu gösterir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarf etmeksizin anında nasıl düşündüğünüzü gösteren cevabı işaretleyin.

Yale-Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği

Yale-Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği

Lütfen ilgili durumlar için 0 ile 4 arasında bir değer seçiniz.

Psikolojik Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)

Psikolojik Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)

Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dahil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde huzursuz ve tedirgin ettiğini gösterilen şekilde numaralandırarak işaretleyiniz.

Yeme Tutumu Testi

Yeme Tutumu Testi

Bu anket sizin yeme alışkanlıklarınızla ilgilidir. Lütfen her bir soruyu dikkatlice okuyunuz ve size uygun gelen kutunun içine X i şareti koyunuz. Örneğin “Çikolata yemek hoşuma gider” cümlesini okudunuz. Çikolata yemek hiç hoşunuza gitmiyorsa, “Hiçbir zaman” seçeneğine karşı gelen “f” kutucuğunu X ile işaretleyiniz; her zaman hoşunuza gidiyorsa “Daima” seçeneğine karşı gelen “a” kutucuğunu X ile işaretleyiniz.

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Psikososyal İhtiyaç Formu (Yetişkin)

Psikososyal İhtiyaç Formu (Yetişkin)

Psikososyal İhtiyaç Formu (Çocuk)

Psikososyal İhtiyaç Formu (Çocuk)