Kekemelik ile İlgili yanlış İnançlar

İnsan toplumsal bir varlıktır ve zamanının çoğunu diğer insanlarla geçirir, yaşamının her aşamasında çevresindeki kişilerle iletişim sürecine girer. İletişim kurmanın en yaygın yöntemi de konuşmadır. Konuşma bozukluklarından bir tanesi olan kekemelik konuşmanın tümünü etkileyen ve konuşan kişi tarafından en çok farkına varılan konuşma bozukluklardan biridir. Kekemelik kavramı ile ilgili yanlış anlaşılmalar vardır.

YANLIŞ: Kekeme insanlar zeki değildir.

**DOĞRU: **Kekemelik ile zeka arasında hiçbir bağlantı yoktur.

YANLIŞ: Sinirlilik kekemeliğe neden olur.

**DOĞRU: **Sinirli olmak kekemeliğe neden olmaz. “Kekeme olan kişiler sinirli, endişeli, kaygılı, utangaç olma eğilimindedir” şeklinde bir genellemeye gidemeyiz. Kekemeliği olmayan insanlar da aynı kişilik özelliklerine sahip olabilir.

**YANLIŞ: **Kekeme birisine “Konuşmadan önce derin bir nefes al”, “ Önce söyleceklerini düşün, sonra konuş” demek gerekir.

**DOĞRU: **Bu tavsiye kekeme kişinin kekemeliğine odaklanmasına ve akıcılığının daha da bozulmasına neden olur. Sabırla dinlemek yavaş ve açık bir şekilde konuşarak örnek olmak daha faydalı olur.

**YANLIŞ: **Kekemelik ilaçlar ile geçer.

**DOĞRU: **Henüz dünyada kekemeliği geçiren bir ilaç tedavisi mevcut değildir.

**YANLIŞ: **Kekemeliğin tedavisi yoktur.

**DOĞRU: ** Kekemeliğin tedavisi mevcuttur. Farklı teknikler ile kekemelik şikayeti olan kişiler bu yöntemlerden fayda sağlamaktadır.

Eğer sizin de bir akıcılık bozukluk şikayetiniz varsa, derhal bir "Dil ve Konuşma Terapisti" ile iletişime geçip problemlerinizi anlatınız. Bireyselleştirilmiş bir terapi süreci ile şikayetlerinizi minimize edebilirsiniz.

index.bg4

index.bg8

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Merve Şakarcan

Aktif olarak 5 yıldır Dil ve Konuşma bozuklukları ünitesinde Dil ve Konuşma terapisinin her alanında özel gereksinimli olan ve olmayan çocuk, ergen ,yetişkin ve yaşlı grupta rehabilite edici çalışmalar yapıyorum. Çalışma sürecinde temel isteğim danışanlarımın terapilerden fayda görmesi ve onların gelişimlerini izleyebilmektir. 5 yıllık süre zarfında Yüksek Lisansımı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da bitirerek uzmanlık ünvanımı aldım. İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa'da doktora eğitimime devam etmekteyim. Bir AR-GE şirketinde araştırmacı olarak çalışarak işitme ve konuşma bozukluklarının teşhisi ve terapisi hakkında otonom sistemli çözüm ekipmanları üretimi yapılmasında görev almaktayım.
Çalışma Alanları: Kekemelik, hızlı bozuk konuşma, afazi, apraksi, dizartri, artikülasyon bozukları, fonolojik bozukluklar, Otizm, mental retardasyon, serebral palsi, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, rezonans bozuklukları, yarık damak ve dudak, işitsel rehabilitasyon, işitsel işlemleme bozuklukları, dil işlemleme bozuklukları, işitsel algı, işitsel dikkat, işitsel hafıza, işitsel sıralama, işitsel-bilişsel süreçler, işitsel-bilişsel beceriler