İnsanlar Neden Bağımlı Oluyor ?

Bu sorunun yanıtı sonsuz sayıda sayılabilir. Bağımlılık insanın kendi varlığını bir bütün olarak sürdürememesine yol açmaktadır. Bu süreçte kendi varlığı yitmiş o madde ile bütünleşmiş yeni bir varlık oluşmuştur. Ergenler ise bu süreçte kendi kimliklerini oluşturmak bağımsız birey olmak için pek çok tutum ve davranış denerler. Bu kişileri madde kullanmaya iten en başta ki etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz ; -Ebeveynlerden bağımsız bir kimlik oluşturma çabası -Alternatif tutumlar yaşam tarzı ve davranışlar deneme -Ebeveyn-çocuk arasında bağlanma ve ilgi eksikliği -Doğru olmayan yetiştirme yolları -Maddeyle kurduğu ilişkiyi, onu reddetme olasılığı olan kişilerden daha kolay bulunması -Maddenin "her sefer ilk sefermiş gibi" her kullanışta iyi hissetireceğini zannedilmesi -Bu kişiler ayrıca, maddeyi kendi ve diğerleri ile ilgili olumsuz duygulardan uzaklaşmak için kullanır. Hayatındaki duygusal karmaşayı çözemeyen ve bu duygular ile başetmeyi başaramayan; alkol, madde gibi uyuşturucu maddeler ile bu eksikliklerini kapatmaya çalışabilmektedir. -Kendini madde kullanınca daha az engellenmiş hisseder. -Kullanım kişinin kendini kabul etmesini kolaylaştırmaktadır

index.bg4

index.bg8

Klinik Psikolog Reyhan Esirkış

Merhaba ben Uzman Klinik Psikolog Reyhan Esirkış , Lisans eğitimimi Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji bölümü okuyarak tamamladım. Yüksek Lisansımın tez konusu olarak Sınava Hazırlanan Kişilerde Sınav Kaygısı Ana-Baba Tutumu ve baş etme yöntemlerini çalıştım bu süre zarfında bir çok yerde staj ve çalışma fırsatı buldum. Çeşitli kolejlerde Psikolojik danışmanlık ve rehberlik yaptım. Danışmanlıklar da psikoterapist olarak çalıştım. Şuan Kuşadası Ada Psikiyatri Kliniğinde ve Padavana Psikolojik Danışmanlık Merkezinde danışanlarımı görmekteyim ayrıca online terapilerimi yürütmekteyim. Kendimi geliştirmeme katkısı büyük olan stajlarıdan biri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde ki 3 aylık Psikoz servisindeki araştırmacı olarak bulunmamdır. Ruh sağlığı alanında ki çalışma alanlarım;-Depreyon-Anksiyete-Panik Bozukluk-Obseif-Kompülsif Bozukluk-Duygu Durum Bozuklukları-Cinsel İşlev ve Bozuklukları-Yeme Bozuklukları-Sosyal Kaygı-Sınav Kaygısı-Fobiler-Kişilik Bozuklukları gibi hemen hemen tüm psikopatoloji alanlarında hizmet vermekteyim. Buna yönelik seanslarımda, Bilişsel Davranışçı Terapi Act Kabul ve Adanmışlık Terapisi Metakognitif Terapi Şema Terapi Ekollerini kullanmaktayım.