Mizaç Karakter Envanteri

Bu anket formunda kişilerin kendi tutumlarını, görüşlerini, ilgilerini ya da kişisel duygularını tanımlarken kullanabilecekleri ifadeleri bulacaksınız. Her ifade DOĞRU (D) ya da YANLIŞ (Y) olarak yanıtlanabilir. İfadeleri okuyunuz ve hangi seçeneğin sizi en iyi tanımladığına karar veriniz. Sadece şu anda nasıl hissettiğiniz değil, çoğunlukla ya da genellikle nasıl davrandığınızı ve hissettiğinizi tanımlamaya çalışınız.

Çoğu kimse zaman kaybı olduğunu düşünse bile, sırf eğlence ya da heyecan olsun diye çoğunlukla yeni şeyler denerim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimseyi kaygılandıran durumlarda bile, genellikle her şeyin iyiye gideceğine güvenirim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez, güzel bir konuşma ya da şiirden derinden etkilenirim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez, koşulların kurbanı olduğumu düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Benden çok farklı olsalar bile, genellikle başkalarını olduğu gibi kabul ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Mucizelerin olabileceğine inanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Beni inciten kimselerden intikam almak hoşuma gider

 • Doğru
 • Yanlış

Bir şeye yoğunlaştığımda, çoğu kez zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmam

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez, yaşamın pek az bir amacı ya da anlamı olduğunu düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Herkesin karşısına çıkabilecek sorunlara çözüm bulmakta yardımcı olmak isterim

 • Doğru
 • Yanlış

Belki de yaptığımdan daha fazlasını başarabilirim, ancak bir şeye ulaşmak için kendimi gereğinden fazla zorlamada bir yarar görmüyorum

 • Doğru
 • Yanlış

Başkaları endişelenecek bir şey olmadığını düşünseler bile, tanıdık olmayan ortamlarda kendimi çoğunlukla gergin ve endişeli hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

İşleri yaparken geçmişte nasıl yapıldığını düşünmeksizin, çoğu kez o anda nasıl hissettiğimi temel alarak yaparım

 • Doğru
 • Yanlış

İşleri başkalarının arzularına bırakmaktansa, genellikle kendi tarzıma göre yaparım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez çevremdeki kimselerle öylesine bağlantılı olduğumu düşünürüm ki, sanki aramızda bir ayrılık yokmuş gibi gelir

 • Doğru
 • Yanlış

Benden farklı düşünceleri olan kimselerden, genellikle hoşlanmam

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu durumda, doğal tepkilerim geliştirmiş olduğum iyi alışkanlıklara dayanır

 • Doğru
 • Yanlış

Bir çok eski arkadaşımın güvenini kaybedecek dahi olsam, zengin ve ünlü olmak için yasal olan hemen her şeyi yaparım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimseden daha çok tedbirli ve deneyimliyimdir

 • Doğru
 • Yanlış

Bir şeylerin yanlış gidebileceğinden endişelendiğim için, çoğu kez yapmakta olduğum işi bırakmak zorunda kalırım

 • Doğru
 • Yanlış

Yaşantı ve duygularımı kendime saklamak yerine, arkadaşlarımla açıkça tartışmaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimseden daha az enerjiye sahibim ve daha çabuk yorulurum

 • Doğru
 • Yanlış

Yapmakta olduğum işe kendimi fazla kaptırıp başka her şeyi unuttuğumdan, çoğu kez “dalgın” olarak adlandırılırım

 • Doğru
 • Yanlış

Ne yapmak istediğimi seçmede kendimi nadiren serbest hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Bir başkasının duygularını, çoğu kez kendiminkiler kadar dikkate alırım

 • Doğru
 • Yanlış

Birkaç saat sessiz ve hareketsiz kalmaktansa, çoğu zaman biraz riskli şeyler (sarp tepeler ve keskin virajlar üzerinde araba kullanmak gibi) yapmayı tercih ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Tanımadığım kimselere güven duymadığım için, çoğu kez yabancılarla tanışmaktan kaçınırım

 • Doğru
 • Yanlış

Başkalarını edebileceğim kadar çok memnun etmekten hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Bir iş yaparken “yeni ve geliştirilmiş” yollardan çok, “eski ve denenmiş” yolları tercih ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Zaman yokluğu nedeniyle, genellikle işleri önemlilik sırasına göre yaparım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez hayvanları ve bitkileri yok olmaktan korumaya yarayacak işler yaparım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez başka herkesten daha zeki olmayı dilerim

 • Doğru
 • Yanlış

Düşmanlarımın acı çektiğini görmek bana hoşnutluk verir

 • Doğru
 • Yanlış

Her ne zaman olursa olsun, çok düzenli olmak ve kişiler için kurallar koymaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Dikkatim çoğu kez başka bir şeye kaydığı için, uzunca bir süre aynı ilgiyi sürdürmem güçtür

 • Doğru
 • Yanlış

Tekrarlanmış uygulamalar bana, çoğu anlık dürtüler ya da telkinlerden daha güçlü olan iyi alışkanlıklar kazandırdı

 • Doğru
 • Yanlış

Genellikle o kadar kararlıyımdır ki, başkaları vazgeçtikten sonra bile çalışmaya devam ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Yaşamda, bilimsel olarak açıklanamayan bir çok şeye hayran olurum

 • Doğru
 • Yanlış

Bırakabilmeyi dilediğim bir çok kötü alışkanlığım var

 • Doğru
 • Yanlış

Sorunlarıma çoğu kez bir başkasının çözüm sağlamasını beklerim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez nakit param bitinceye ya da aşırı kredi kullanıp borçlanıncaya kadar para harcarım

 • Doğru
 • Yanlış

Gelecekte bir hayli şanslı olacağımı düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Hafif rahatsızlık ya da gerginlikten çoğu kimseye göre daha geç kurtulurum

 • Doğru
 • Yanlış

Yalnız olmak beni her zaman rahatsız etmez

 • Doğru
 • Yanlış

Gevşemekteyken, çoğunlukla beklenmedik şekilde içgörü (yani olayların altında yatan nedeni keşfederim) ya da anlayış parıltıları hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Başkalarının benden ya da işleri yapma tarzımdan hoşlanıp hoşlanmadıklarına pek aldırmam

 • Doğru
 • Yanlış

Herkesi memnun etmek mümkün olmadığı için, genellikle kendim için ne istiyorsam sadece onu edinmeye çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

Görüşlerimi kabul etmeyen kimselere karşı sabırlı değilimdir

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimseyi pek de iyi anladığım söylenemez

 • Doğru
 • Yanlış

Ticarette başarılı olmak için sahtekar olmak zorunda değilsiniz

 • Doğru
 • Yanlış

Bazen kendimi doğayla öylesine bağlantılı hissederim ki, her şey bir canlı organizmanın parçasıymış gibi görünür

 • Doğru
 • Yanlış

Konuşmalarda konuşmacı olmaktan çok iyi bir dinleyicimdir

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimseden daha çabuk öfkelenirim

 • Doğru
 • Yanlış

Bir grup yabancıyla tanışmak zorunda olduğumda, çoğu kimseden daha sıkılganımdır

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimseden daha duygusalımdır

 • Doğru
 • Yanlış

Bazen neler olacağını sezmeme olanak veren bir “altıncı his”e sahipmişim gibi gelir

 • Doğru
 • Yanlış

Birisi beni bir şekilde incitti mi, genellikle acısını çıkartmaya çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

Tutumlarımı, büyük ölçüde denetimim dışındaki etkiler belirler

 • Doğru
 • Yanlış

Her gün amaçlarıma doğru bir adım daha atmaya çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez, başkalarından daha güçlü olmayı dilerim

 • Doğru
 • Yanlış

Karar vermeden önce işler konusunda uzunca süre düşünmeyi tercih ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimseden daha çok çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

Çok kolay yorulduğumdan, çoğu kez kısa uykulara ya da ek dinlenme dönemlerine gereksinim duyarım

 • Doğru
 • Yanlış

Başkalarının hizmetinde olmaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Üstesinden gelmem gereken geçici sorunlara aldırmaksızın, daima her şeyin yolunda gideceğini düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Çok miktarda para biriktirmiş olsam dahi, kendim için para harcamakta zorlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimsenin bedensel olarak tehlike hissettiği durumlarda, genellikle sakin olurum

 • Doğru
 • Yanlış

Sorunlarımı kendime saklamaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Kişisel sorunlarımı, çok az tanıdığım veya kısa süre önce tanıştığım insanlarla tartışmaktan rahatsız olmam

 • Doğru
 • Yanlış

Seyahat etmek ya da yeni yerler araştırmaktansa, evde oturmaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Kendilerine yardımı dokunamayan zayıf kimselere yardım etmenin zekice olduğunu düşünmüyorum

 • Doğru
 • Yanlış

Bana haksızlık yapmış olsalar dahi, başkalarına haksızca davranırsam huzursuzluk hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

İnsanlar genellikle bana nasıl hissettiklerini anlatırlar

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez, sonsuza değin genç kalabilmeyi dilerim

 • Doğru
 • Yanlış

Yakın bir arkadaşımı kaybedince, genellikle çoğu kimseden daha çok üzülürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Bazen, zaman ve mekanda sonu ve sınırı olmayan bir nesnenin sanki parçasıymışım hissine kapılırım

 • Doğru
 • Yanlış

Bazen başkalarına karşı sözcüklerle açıklayamadığım bir yakınlık hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Bana geçmişte haksızlık yapmış olsalar dahi, başkalarının duygularını dikkate almaya çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

Katı kurallar ve düzenlemeler olmaksızın, insanların her istediklerini yapabilmeleri hoşuma gider

 • Doğru
 • Yanlış

Bana karşı dostça davranmayacakları daha önce söylenmiş olsa dahi, yabancılarla buluştuğumda rahat ve açık sözlü olmayı sürdürürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Gelecekte bir şeylerin kötüye gideceği konusunda, çoğu kimseden genellikle daha endişeliyimdir

 • Doğru
 • Yanlış

Bir karara varmadan önce genellikle her şeyi etraflıca düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Başkalarına karşı sempatik ve anlayışlı olmanın, pratik ve katı düşünceli olmaktan daha önemli olduğunu düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Etrafımdaki tüm nesnelere karşı çoğunlukla güçlü bir bütünlük hissi hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu zaman “Süperman” gibi özel güçlerimin olmasını dilerim

 • Doğru
 • Yanlış

Başkaları beni çok fazla denetliyor

 • Doğru
 • Yanlış

Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Dinsel yaşantılar, yaşamımın gerçek amacını anlamamda bana yardımcı olmuştur

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez başkalarından çok şey öğrenirim

 • Doğru
 • Yanlış

Tekrarlanmış uygulamalar, başarılı olmamda bana yardımı olan, pek çok şeyde iyi olmama olanak vermiştir

 • Doğru
 • Yanlış

Abartılı olan veya gerçek olmayan şeylere dahi, genellikle başkalarını inandırabilirim

 • Doğru
 • Yanlış

Hafif rahatsızlık ya da gerginlikten kurtulmak için daha fazla dinlenme, destek ya da güvenceye gereksinim duyarım

 • Doğru
 • Yanlış

Yaşamın kuralları olduğunu ve hiç kimsenin acı çekmeksizin bunları çiğneyemeyeceğini bilirim

 • Doğru
 • Yanlış

Başkalarından daha çok zengin olmak istemem

 • Doğru
 • Yanlış

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için, kendi yaşamımı severek riske ederdim

 • Doğru
 • Yanlış

Bir şey hakkında uzunca süre düşündükten sonra dahi, mantıksal nedenlerimden çok duygularıma güvenmeyi öğrendim

 • Doğru
 • Yanlış

Bazen yaşamımın, büyük bir manevi güç tarafından yönetildiğini düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Bana adice davranan birisine genellikle adice davranmaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Son derece pratik ve duygularına göre hareket etmeyen birisi olarak tanınırım

 • Doğru
 • Yanlış

Benim için, birisiyle konuşurken düşüncelerimi düzenlemek kolaydır

 • Doğru
 • Yanlış

Beklenmedik haberlere çoğu kez öylesine güçlü tepki veririm ki, pişmanlık duyduğum şeyler söyler ya da yaparım

 • Doğru
 • Yanlış

Duygusal yakarışlardan (kötürüm kalmış çocuklara yardım istendiğindeki gibi) oldukça çok etkilenirim

 • Doğru
 • Yanlış

Yapabileceğimin en iyisini yapmak istediğim için çoğu kimseden genellikle daha çok zorlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Öyle çok kusurluyum ki, bu yüzden kendimi pek de sevmem

 • Doğru
 • Yanlış

Sorunlarıma uzun vadeli çözümler aramak için çok az zamanım var

 • Doğru
 • Yanlış

Sırf ne yapılacağını bilmediğim için, çoğu kez sorunların gereğine bakamam

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez zamanın akışını durdurabilmeyi dilerim

 • Doğru
 • Yanlış

Yalnızca ilk izlenimlerime dayanarak karar vermekten nefret ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Biriktirmektense, para harcamayı yeğlerim

 • Doğru
 • Yanlış

Bir öyküyü daha gülünç hale getirmek yada birisine şaka yapmak için, doğruları eğip bükmeyi genellikle iyi beceririm

 • Doğru
 • Yanlış

Sorunlar olsa bile, bir arkadaşlığın hemen her zaman sürüp gitmesine çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

Utandırılır ya da aşağılandığımda etkisinden çok çabuk kurtulurum

 • Doğru
 • Yanlış

Çok gergin, yorgun ya da endişeli olduğum zamanlarda, işlerdeki değişikliklere uyum sağlamam son derece güçtür

 • Doğru
 • Yanlış

İşlerin eski yapılış tarzını değiştirmeden önce, genellikle çok iyi ve gerçekçi nedenler talep ederim

 • Doğru
 • Yanlış

İyi alışkanlıklar edinebilmem için, beni eğiten kişilerden çok fazla yardıma gereksinim duyarım

 • Doğru
 • Yanlış

Duygu-dışı algılamanın (telepati ya da önceden bilme gibi), gerçekten de mümkün olduğuna inanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Candan ve yakın arkadaşlarımın çoğu zaman benimle birlikte olmasını isterim

 • Doğru
 • Yanlış

Uzun zaman harcamama karşın pek başarılı olmasam dahi, çoğu kez aynı şeyi yeniden defalarca denemeyi sürdürürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Hemen herkes korku dolu olsa bile, ben hemen her zaman rahat ve tasasız kalırım

 • Doğru
 • Yanlış

Hüzünlü şarkı ve filmleri epeyce sıkıcı bulurum

 • Doğru
 • Yanlış

Koşullar çoğu kez beni irademe karşı bir şeyler yapmaya zorlar

 • Doğru
 • Yanlış

Benim için, benden farklı olan insanlara katlanmak güçtür

 • Doğru
 • Yanlış

Mucize denilen çoğu şeyin, sadece şans eseri olduğunu düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Birisi beni incittiğinde, intikam almaktansa kibar davranmayı tercih ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez yaptığım işin o kadar etkisinde kalırım ki, zaman ve mekandan kopmuş gibi hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Yaşamımın gerçek bir amacı ve önemi olduğunu sanmıyorum

 • Doğru
 • Yanlış

Başkalarıyla olabildiğince iş birliği yapmaya çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

Başarılarımdan dolayı içim rahattır ve daha iyisini yapmak için pek istekli değilimdir

 • Doğru
 • Yanlış

aşkaları pek tehlikeli olmadığını düşünse de, tanıdık olmayan ortamlarda çoğu kez gergin ve endişeli hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Tüm ayrıntıları bütünüyle düşünmeksizin, çoğu kez iç güdülerimi, önsezi ve sezgilerimi izlerim

 • Doğru
 • Yanlış

Başkalarının benden istediklerini yapmayacağım için, çoğu kez benim aşırı bağımsız olduğumu düşünürler

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez etrafımdaki tüm kişilerle güçlü manevi ve duygusal yakınlığım olduğunu hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Benden farklı değer yargıları olan insanları sevmek, benim için genellikle kolaydır

 • Doğru
 • Yanlış

Başkaları benden daha fazlasını beklese dahi, olabildiğince az iş yapmaya çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

İyi alışkanlıklar benim için “ikinci mizaç” olmuştur ve hemen her zaman otomatik ve kendiliğinden davranışlardır

 • Doğru
 • Yanlış

Başkalarının bir şey hakkında, benden daha çok şey bilmelerinden, genelde rahatsızlık duymam

 • Doğru
 • Yanlış

Genellikle kendimi başkalarının yerinde hayal etmeye çalışır, böyle onları daha iyi anlayabilirim

 • Doğru
 • Yanlış

Tarafsızlık ve dürüstlük gibi ilkeler yaşamımın bazı yönlerinde pek az rol oynarlar

 • Doğru
 • Yanlış

Para biriktirmede çoğu kimseden daha iyiyimdir

 • Doğru
 • Yanlış

İşler yolunda gitmediğinde hemen başka etkinliklere daldığım için, kendimi nadiren öfkelenmiş ve engellenmiş hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimse önemli olmadığını düşünse bile, çoğu kez işlerin değişmez ve düzenli biçimde yapılmasında ısrar ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Hemen her sosyal durumda, kendimi oldukça güvenli ve emin hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Özel düşüncelerimden nadiren söz ettiğimden, arkadaşlarım duygularımı anlamakta güçlük çekerler

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimse bana yeni ve daha iyi bir yol olduğunu söylese bile, işleri yapış tarzımı değiştirmekten nefret ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Bilimsel olarak açıklanamayan şeylere inanmanın, akıllıca olmadığını düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Düşmanlarımın acı çektiğini hayal etmekten hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimseden daha fazla enerjim var ve daha geç yorulurum

 • Doğru
 • Yanlış

Yaptığım her işte ayrıntılara dikkat etmekten hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Arkadaşlarım her şeyin yolunda gideceğini söyleseler dahi, endişeye kapılarak yapmakta olduğum işi bırakırım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez herkesten daha güçlü olmayı dilerim

 • Doğru
 • Yanlış

Genellikle ne yapacağımı seçmede serbestimdir

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez kendimi yapmakta olduğum işe o kadar kaptırırım ki, bir an nerede olduğumu unuturum

 • Doğru
 • Yanlış

Bir ekibin üyeleri, paylarını nadiren dürüstçe alırlar

 • Doğru
 • Yanlış

Birkaç saat sessiz ve hareketsiz kalmaktansa, çoğu zaman riskli şeyler (planörle uçmak ya da paraşütle atlamak gibi) yapmayı tercih ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu zaman dürtüsel olarak o kadar çok para harcarım ki, tatil yapmak gibi özel durumlar için bile para biriktirmek bana güç gelir

 • Doğru
 • Yanlış

Başkaları memnun olacak diye kendi bildiğimden şaşmam

 • Doğru
 • Yanlış

Yabancılarla birlikteyken hiç sıkılgan değilimdir

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez arkadaşlarımın arzularına boyun eğerim

 • Doğru
 • Yanlış

Zamanımın çoğunu, gerekli gibi görünen, ancak benim için gerçekte önemsiz olan şeylere harcarım

 • Doğru
 • Yanlış

Neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin dinsel ya da ahlaki ilkelerin, ticari kurallarda çok etkili olması gerektiğine inanmam

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez başkalarının yaşantılarını daha iyi anlamak için, kendi yargılarımı bir kenara koymaya çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

Alışkanlıklarım, amaçlarıma ulaşmakta çoğunlukla engel olur

 • Doğru
 • Yanlış

Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için; savaş, yoksulluk ya da haksızlıkları önlemeye çalışmak gibi kişisel fedakarlıkları gerçekten de yaptım

 • Doğru
 • Yanlış

Gelecekte olabilecek kötü şeyler hakkında hiç endişelenmem

 • Doğru
 • Yanlış

Kendi denetimimi yitirecek kadar, hemen hiç heyecanlanmam

 • Doğru
 • Yanlış

Düşündüğümden daha uzun sürerse, çoğu kez o işi bırakırım

 • Doğru
 • Yanlış

Başkalarının benimle konuşmalarını beklemektense, konuşmaları kendim başlatmayı tercih ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Bana yanlış yapan birisini, çoğu zaman çabucak bağışlarım

 • Doğru
 • Yanlış

Davranışlarımı, büyük ölçüde denetimim dışındaki etkiler belirler

 • Doğru
 • Yanlış

Yanlış bir önsezi ya da hatalı bir ilk izlenim nedeniyle, çoğu kez kararlarımı değiştirmek zorunda kalırım

 • Doğru
 • Yanlış

İşlerin yapılması için,bir başkasının ön ayak olmasını beklemeyi tercih ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Genellikle başkalarının görüşlerine saygı duyarım

 • Doğru
 • Yanlış

Yaşamdaki rolümün berraklaşmasına yol açan, kendimi çok coşkulu ve mutlu hissettiğim yaşantılarım olmuştur

 • Doğru
 • Yanlış

Kendim için bir şeyler satın almak eğlendiricidir

 • Doğru
 • Yanlış

Olağandışı şeyleri algılayabildiğime, hissettiğime inanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Beynimin düzgün çalışmadığına inanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Yaşamım için koyduğum belli amaçlar, davranışlarıma güçlü şekilde yol gösterir

 • Doğru
 • Yanlış

Genellikle başkalarının başarısına ön ayak olmak aptalcadır

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez sonsuza değin yaşamak isterim

 • Doğru
 • Yanlış

Genellikle, başkalarından ayrı kalmaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Hüzünlü bir film seyrederken, ağlama ihtimalim çoğu kimseden daha fazladır

 • Doğru
 • Yanlış

Hafif rahatsızlık ya da gerginlikten çoğu kimseye göre daha çabuk kurtulurum

 • Doğru
 • Yanlış

Cezalandırılmayacağımı hissettiğimde, kuralları ve düzenlemeleri çoğu kez ihlal ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Ayartıcı durumlara karşı kendime güvenebilmem için, iyi alışkanlıklar geliştirmemi sağlayacak çok sayıda uygulama yapmam gerekir

 • Doğru
 • Yanlış

Keşke başkaları bu kadar çok konuşmasalar

 • Doğru
 • Yanlış

Önemsiz ya da kötüymüş gibi görünseler bile, herkes itibar ve saygı görmelidir

 • Doğru
 • Yanlış

Yapılması gerekli olan işleri sürdürebilmek için, çabuk karar vermekten hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Yapmaya çalıştığım şeylerde, şansım genellikle açıktır

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimsenin tehlikeli diye nitelendirebileceği şeyleri (ıslak ya da buzlu bir yolda hızlı araba kullanmak gibi) kolayca yapabileceğime dair genellikle kendime güvenirim

 • Doğru
 • Yanlış

Başarılı olma şansı olmadıkça, bir şey üzerinde çalışmayı sürdürmede bir yarar görmüyorum

 • Doğru
 • Yanlış

İşleri yaparken yeni yollar araştırmaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Eğlence ya da heyecan için para harcamaktansa, biriktirmekten zevk alırım

 • Doğru
 • Yanlış

Bireysel haklar, herhangi bir grubun gereksinimlerinden daha önemlidir

 • Doğru
 • Yanlış

Kendimi, ilahi ve olağanüstü bir manevi güçle temas içinde hissettiğim yaşantılarım oldu

 • Doğru
 • Yanlış

Ansızın, var olan herşeyle berrak ve derinden bir aynılık duygusu hissettiğim epeyce coşkulu anlarım oldu

 • Doğru
 • Yanlış

İyi alışkanlıklar, işleri istediğim şekilde yapmamı kolaylaştırır

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimse benden daha çok çare bulucu görünür

 • Doğru
 • Yanlış

Sorunlarım için, çoğu kez başkalarını ve koşulları sorumlu tutarım

 • Doğru
 • Yanlış

Bana kötü davranmış olsalar bile, başkalarına yardım etmekten hoşnutluk duyarım

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez, tüm yaşamın kendisine bağlı olduğu manevi bir gücün parçasıymış hissine kapılırım

 • Doğru
 • Yanlış

Arkadaşlarla birlikteyken dahi, duygularımı çok fazla açmamayı tercih ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Kendimi zorlamaksızın, tüm gün boyunca genellikle bir şeylerle “meşgul” kalabilirim

 • Doğru
 • Yanlış

Başkaları çabuk bir karar vermemi isteseler bile, karar vermeden önce hemen her zaman tüm olgular hakkında ayrıntılı düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Bir şeyi yanlış yaptığımı anladığımda, sıkıntıdan öyle kolayca kurtulamam

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kimseden daha mükemmeliyetçiyimdir

 • Doğru
 • Yanlış

Bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğu, sadece bir görüş meselesidir

 • Doğru
 • Yanlış

Şimdiki doğal tepkilerimin, genellikle ilkelerim ve uzun vadeli amaçlarımla tutarlı olduğunu düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Tüm yaşamın, bütünüyle açıklanamayacak bir manevi düzen ya da güce bağlı olduğuna inanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Bana kızgın oldukları söylenmiş olsa bile, yabancılarla tanıştığımda güvenli ve rahat olacağımı düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

İnsanlar yardım, sempati ve sıcak bir anlayış bulmak için bana yaklaşmanın kolay olduğunu söylerler

 • Doğru
 • Yanlış

Yeni düşünceler ve etkinliklerden heyecan duymada, çoğu kimseye göre daha geriyimdir

 • Doğru
 • Yanlış

Bir başkasının duygularını incitmemek için dahi olsa, yalan söylemekte sıkıntı yaşarım

 • Doğru
 • Yanlış

Hoşlanmadığım bazı insanlar var

 • Doğru
 • Yanlış

Herkesten daha fazla hayran olunmak istemem

 • Doğru
 • Yanlış

Sıradan bir şeye bakarken, çoğu kez olağan üstü bir şey olur ve sanki onu ilk kez görüyormuşum duygusuna kapılırım

 • Doğru
 • Yanlış

Tanıdığım çoğu kimse, başka kimin incineceğine aldırmaksızın, yalnızca kendisini düşünür

 • Doğru
 • Yanlış

Yeni ve alışılmadık bir şey yapmak zorunda olduğumda, genellikle gergin ve endişeli hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Çoğu kez kendimi tükenmişlik sınırına dek zorlarım ya da yapabileceğimden daha fazlasını yapmaya çalışırım

 • Doğru
 • Yanlış

Kimileri para konusunda aşırı cimri ya da eli sıkı olduğumu düşünür

 • Doğru
 • Yanlış

Mistik yaşantı söylentileri, muhtemelen sadece birer hüsnü kuruntudan ibarettir

 • Doğru
 • Yanlış

Sonucunda acı çekeceğimi bilsem bile, irade gücüm çok güçlü ayartmaların üstesinden gelemeyecek kadar zayıftır

 • Doğru
 • Yanlış

Herhangi birisinin acı çektiğini görmekten nefret ederim

 • Doğru
 • Yanlış

Yaşamda ne yapmak istediğimi biliyorum

 • Doğru
 • Yanlış

Yaptığım işin doğru mu yanlış mı olduğunu düşünüp taşınmak için, düzenli olarak zaman ayırırım

 • Doğru
 • Yanlış

Çok dikkatli olmazsam, benim için işler çoğu kez ters gider

 • Doğru
 • Yanlış

Kendimi keyifsiz hissettiğim zamanlarda, yalnız kalmak yerine arkadaşlarla birlikte olmak daha iyi hissetmeme neden olur

 • Doğru
 • Yanlış

Aynı şeyi yaşamayan birisiyle duygularımı paylaşmanın, mümkün olmadığını düşünürüm

 • Doğru
 • Yanlış

Çevremde olup bitenlerden bütünüyle haberdar olmadığım için, başkalarına çoğu kez sanki başka bir dünyadaymışım gibi gelir

 • Doğru
 • Yanlış

Keşke başkalarından daha iyi görünüşlü olsam

 • Doğru
 • Yanlış

Bu anket formunda çok yalan söyledim

 • Doğru
 • Yanlış

Arkadaş canlısı oldukları söylenmiş olsa bile, genellikle yabancılarla tanışmak zorunda kalacağım sosyal ortamlardan uzak dururum

 • Doğru
 • Yanlış

Baharda çiçeklerin açmasını, eski bir arkadaşı yeniden görmek kadar severim

 • Doğru
 • Yanlış

Zor durumları, genellikle bir meydan okuma ya da fırsat olarak değerlendiririm

 • Doğru
 • Yanlış

Benimle ilgili kimseler, işleri benim tarzıma göre yapmayı öğrenmek zorundadırlar

 • Doğru
 • Yanlış

Sahtekar olmak, yalnızca yakalandığınızda sorun yaratır

 • Doğru
 • Yanlış

Hafif rahatsızlık ve gerginlikten sonra dahi, çoğu kimseden daha fazla güvenli ve enerjik hissederim

 • Doğru
 • Yanlış

Herhangi bir kağıdı imzalamam istendiğinde, herşeyi okumaktan hoşlanırım

 • Doğru
 • Yanlış

Yeni bir şeyler olmadığında, genellikle heyecan ya da coşku verici bir şey aramaya başlarım

 • Doğru
 • Yanlış

Bazen keyifsiz olurum

 • Doğru
 • Yanlış

Ara sıra insanların arkasından konuşurum

 • Doğru
 • Yanlış

Uygulamayı Denemeye Hazır Mısın?

Şimdi uygulamayı ücretsiz olarak telefonuna indirebilir, bu testi ve diğerlerini çözebilirsin. Hatta dilersen test sonuçlarını değerlendirmek üzere bir uzman ile görümtülü görüşme gerçekleştirmeyi talep edebilirsin.