Psikolojik İlkyardım Hizmet Sözleşmesi

  1. Sözleşmenin Tarafları İşbu kullanım sözleşmesi Doktor Bilişim Anonim Şirketi (Firma olarak anılacaktır), gönüllü psikolojik ilk yardım desteği verebilecek uzmanlar (Uzman ve Alt Üye İşyeri olarak anılacaktır) ile mental destek hizmeti sunulan portal olan Terapi Koltuğu (terapikoltugu.app web sitesi ve Terapi Koltuğu mobil uygulaması - Uygulama olarak anılacaktır) üzerinden destek alan afetten etkilenen kişiler (Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiş olan sözleşmedir.

  2. Sözleşmenin Konusu Afetten etkilenen kişiler (afet kurtulanı, yakınları ve afet çalışanlarının) karşılaştıkları belirsizlik, hayati tehlike, olumsuz yaşam koşulları ve kayıplarla baş etme süreçlerinde psikolojik ilk yardıma ihtiyaçları olmaktadır. Afet kriz durumlarında ihtiyaçları tespit etme, ihtiyaçlara yönelik yönlendirme, durumu anlamlandırma, zihin karışıklığını giderme, duygusal regülasyon ve stabilizasyonu destekleme, olası travma tepkileri ile ilgili bilgilendirme amaçlı çevrimiçi destek vermek isteyen; psikoloji, PDR, çocuk gelişimi, sosyal hizmetler gibi alanlardan gönüllüler destek verecekleri kişilere ücretsiz olarak Uygulama aracılığı ile ulaşacaktır. Uygulama, web ve mobil uygulama ortamlarında; Uzman ile Kullanıcı’yı bir araya getiren bir aracılık hizmeti sunmaktadır. Uzmanlar Uygulama’ya Firma’nın onayı ile destek sağlayıcı olarak kaydolurlar. Kullanıcı’lar, Uygulama’yı kullanarak Uzman’dan destek alabilirler. Hizmet, Uygulama üzerinden elektronik ortamda sağlanır. İşbu sözleşme ile tarafların yükümlülükleri belirlenmektedir. Firma ya da Uygulama; gönüllü desteği sağlayabilecek Uzman ile ücretsiz desteki alacak olan Kullanıcı’yı bir araya getiren bir elektronik platformdur. Firma, Uzman tarafından sunulan hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti ve taahhütte bulunmamaktadır. Sözleşme, Firma’nın Uygulama ile ilgili faaliyetleri sürdürdüğü sürece ve Uzman ile Kullanıcı’nın bu destekleri kullanmaya devam ettiği sürece geçerlidir. Firma taraflara haber vermeksizin Uygulama ile ilgili hizmetleri sonlandırma hakkına sahiptir. Kullanıcı ve Uzman istedikleri tarihte Uygulama’yı kullanmayı sonlandırabilirler. Uzman’ın kullanımı sonlandırması 4. madde altında ayrıntılı tarif edilmiştir. Terapi Koltuğu, Uygulama ve Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, uygulama trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerezler, kişisel bilgilerinize erişmez. Sadece anonim uygulama ve web sitesi kullanım istatistiklerini incelenir. Terapi Koltuğu'nu kullanarak bu sürece onay verdiğinizi kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için tıklayın.

  3. Kullanıcı’nın Yükümlülük ve Sorumlulukları

3.1. Kullanıcı, Uygulama üzerinden tüm Uzmanların herkese açık bilgilerini inceleyebilir; dilediği Uzmana yazılı mesaj gönderebilir. Mesajın cevaplanması Uzmanın inisiyatifindedir.

3.2. Kullanıcı, Uygulama dahilinde sunduğu tüm kişisel verilerin Firma ve Uzmanlar tarafından saklanabileceğini, görüntülenebileceğini ve destek hizmeti için kullanılabileceğini kabul eder. Kişisel veriler destek hizmeti dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

  1. Uzmanların Yükümlülük ve Sorumlulukları

4.1. Uzman, destek vereceği kategori için Firma tarafından talep edilen belgeleri sunarak destek sağlayıcı olarak başvuru yapabilir.

4.2. Uzman, sağladığı tüm bilgi ve desteğin doğruluğu, güvenliği ve kalitesinden sorumludur. Uzmanın sağladığı bilgi, belge veya desteklerden doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarar Uzmana aittir.

4.3. Firma, dilediği zaman Uzman’dan ek belge talep edebilir. Belgelerin niteliğine ve geçerliliğine bağlı olarak Uzman’ın Uygulama üzerindeki yetkilerini kısıtlayabilir.

4.4. Afet kriz özelinde Psikolojik İlk Yardım desteği alan kişilerden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

4.5. Uzman, yazılı olarak gelen taleplere kendi uygun olduğu zaman dilimlerinde randevu oluşturarak ya da anlık olarak görüntülü görüşme/sesli görüşme yoluyla cevap verecektir.

4.6. Uzman, mücbir sebep olmadığı müddetçe oluşturduğu randevuya zamanında katılmak zorundadır.

4.7. Uzman, randevuyu iptal etmesi ya da ertelemesi gerektiği durumda Kullanıcı ile Uygulama üzerinden yazılı iletişime geçer. Kullanıcı’yla ortak görüşe varıldıktan sonra Uygulama paneli üzerinden ilgili randevuyla ilgili güncellemeler gerçekleştirilebilir. İlgili sürecin sıklığı ve/veya Kullanıcı’ların şikayetleri neticesinde Firma, Uzmanın faaliyetlerini duraklatma, bitirme ve oluşan zararların telafisi konusunda yaptırım hakkına sahiptir.

4.8. Uzman, gizlilik ilkesi gereği Kullanıcı’nın kişisel verilerini yalnızca Uygulama üzerinden vereceği hizmet için kullanacağını; hiçbir sebeple başka bir amaç için kullanmayacağını, bu verileri Uygulama dışarısına çıkarmayacağını beyan eder. Kişisel verilerin kullanımından doğan her türlü maddi ve manevi zarar Uzman’a aittir.

4.9. Uzman, 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de belirlenen ve güncel kararname içeriklerinde yer alan hizmetlerin dışına çıkmayacağını taahhüt eder.

4.10. Uzman alanıyla ilgili aşağıda çerçevesi belirtilen ilkelere uygun destek sağlayacaktır.

4.11. Yetkinlik; Uzman, yetkinlik alanlarının dışında kalan konularda müdahale ve bilgilendirme yapmaz; bu konuda bir uzmana yönlendirme yapabilir.

4.12. Gizlilik ilkesi; Görüşmelerde konuşulanlar Kullanıcı ve Uzman’ın arasında kalır. Afetten etkilenen kişilere ait bilgilerin eğitim veya süpervizyon kapsamında paylaşılması için danışandan izin alınır ve danışanın kimliği gizli tutulur. Gizlilik ilkesi yalnızca Kullanıcı’nın kendine ya da başkalarına ciddi fiziksel zarar verme ihtimali olduğunda üçüncü şahıs/kurumlara yalnızca gerekli bilgileri iletmek suretiyle askıya alınabilir.

4.13. Kendi kendine yeterliliği arttırmak; Destek süreci kişinin sahip olduğu güçlü yanları harekete geçirmek ve sürekliliğini sağlamak yoluyla bireyi güçlendirir ve Uzman’a bağımlı hale getirmez. Kişinin kendi kararlarını verme haklarına saygı duyulur.

4.14. Bireysel/kültürel farklılıklara saygı ve ayrım gözetmemek; Destek sürecinde her bireyin bireysel tercihleri ve farklılıklarına (yaş, cinsiyet, din, kültür, sosyoekonomik durum vb.) saygı duyulur. Ayrımcı söylemler ve nefret söyleminden kaçınır.

4.15. Uzman en sessiz ortamı sağlamalıdır, telefon ve bilgisayardaki diğer uygulamaların sessize alındığından emin olunmalıdır.

  1. Firma’nın Yükümlülük ve Sorumlulukları

5.1. Firma, Uygulama’nın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesinden sorumludur. Ancak sunucu, SMS sağlayıcı, ödeme altyapısı ve diğer hizmet sağlayıcılardan dolayı oluşabilecek aksamalar için bir garanti vermez. Oluşabilecek her türlü aksaklığı hızlıca gidermek konusunda gayret gösterecektir.

5.2. Firma, kullanıcının itirazlarını toplama ve gerekli yaptırımları uygulama konusunda tek hak sahibidir.

5.3. Firma, Uzmanların faaliyetlerini izleme ve gerekli yaptırımları uygulama konusunda tek hak sahibidir.

5.4. Firma, Uygulama ile ilgili faaliyetleri herhangi bir ön bildirim yapmaksızın durdurabilir ya da sona erdirebilir.

  1. Kullanım Şartları

6.1. Uzman, Firma’nın bir çalışanı ya da ortağı değildir. Firma, Uzman’ın faaliyet göstermesini sağlayan elektronik ortamı sunar. Tüm faaliyetler ve bunların sonucundan Uzman sorumludur.

6.2. Herhangi bir Kullanıcı mağduriyetinde Firma’ya yapılacak itirazlarda Firma taraflara her türlü yaptırım hakkına sahiptir.

6.3. Kullanıcı farklı görüşmeler için farklı Uzmanlardan destek alabilir.

6.4. Kullanıcı, Uygulama içerisinde sağladığı bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Bu bilgilerin Firma ve Uzman tarafından görüntülenebileceğini ve alacağı destek için kullanılacağını kabul eder.

6.5. Firma, yetkili Devlet mercilerinin resmi talebi halinde Uygulama’da yer alan verileri, hassas veri olarak işaretleyerek sunabilir.

  1. Sözleşmenin Feshi

7.1. Firma, sözleşmeyi herhangi bir bildirim yapmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

7.2. Kullanıcı, kendi isteği ile hizmet talebini durdurabilir.