Post Image

Kekemelik - Çocuklukta Başlayan Akıcılık Bozukluğu

Çocukların birçoğu anadillerini öğrenirken belli bir kekemelik yaşarlar ve bu durum geçicidir. Ama çocuğun yaş ve dil becerileri açısından uygun olmayan ve zamanla geçmeyen kekemelik durumları; “kekeleme” ya da “çocuklukta başlayan akıcılık bozukluğu” olarak tanımlanır. **Kekemelik Nedir?** Kekemelik; konuşma akışında, ritminde, ses birimlerinin çıkarılmasında ve anlaşılmasında yaşanan bir bozuklu...

index.bg19
Post Image

Savaşın Ardından: Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

İnsanlık tarihi boyunca; farklı toplumlar, farklı şekillerde ve koşullarda savaşmışlardır. Bizzat insanların oluşturduğu bu olayda, en çok zararı gören de yine insandır. Bu kadar yıkıma sebep olmasına rağmen insanların neden savaştıkları ayrı bir araştırma konusudur, biz ise bugün, savaşın psikolojik etkilerinden bahsedeceğiz. **Savaş bitse de travması bitmez!** Travma sonrası stres bozukluğunu duymuşs...

index.bg19
Post Image

Pistantrofobi Nedir?

İlişkilerde güven duygusu en önemli duygulardan biridir. Güven inşa edilmesi zor ve çaba gerektiren bir duygudur. Birçok açıdan güven, ilişkileri bir arada tutan bir tutkal olarak düşünülebilir. Evlilik, iş ve sosyal hayatımızdaki mutluluğumuzu sürdürebilmek için bir arada olduğumuz kişilere minimum düzeyde de olsa güvenmek isteriz. Çünkü sosyal bir varlık olan insanın duygusal ve sosyal ilişkileri kişiler arası...

index.bg19
Post Image

Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizoid (şizogibi) kişilik bozukluğu, kişilerarası ilişkilerden hoşlanmayan, aktivitelere karşı ilgisi az olan ve duygusal olarak donuk kişileri tanımlayan bir kişilik bozukluğudur. Genellikle genç erişkinlikte başlayan bir kişilik örüntüsü halidir. Şizoid kişilik bozukluğunun ne olduğunu öğrenmeden önce, “kişilik bozuklukları” kavramı ile kişilerin uzun süreli uyum güçlüğü yaşamasının anlatıldığ...

index.bg19