Post Image

BOŞANMAYA NEDEN OLAN ETMENLER

Yakın ilişkilerde boşanmaya neden olan etmenlere baktığımızda; ▫️Boşanmaya neden olan en önemli etmenlerden birisi çatışmadır. Çatışma; bireylerin amaç, inanç, değer, düşünce ya da davranışları arasında uyumsuzluk olduğunda ya da istek ve davranışları engellendiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Çiftlerin sosyal yaşamda çatışma yaşamaları kaçınılmaz olmakla beraber önemli olan çatışmanın nasıl ...

index.bg19
Post Image

GERÇEKTEN KİMSİN?

Kierkegaard, hayatta umutsuzluğun pek çok derecesi olduğunu söyler. Ona göre gerçek umutsuzluk kişinin kendisine yönelik farkındalığının artmasıyla başlar. Gerçek umutsuzluğun kendi benliğinin şiddetle farkında olmaktan geldiğini kendinden hoşnutsuz olma durumunun da buna eşlik ettiğini ifade eder. İmparator olmak isteyen adam üzerinden bu durumu açıklar: Ona göre imparator olmak isteyen adam amacına ulaşmış...

index.bg19
Post Image

ARADIĞIN AŞK ROMANTİK BİR RÜYA MI?

Birbirine benzer biçimde anlatılmış aynı ya da benzeri olayların devamlı tekrar ettiği romantik dünyanın ne kadarı gerçek? Oysa romantik aşklar bile orta mesafeli bir uzaklıkta gerçekleşir. İhtişamlı bir şekilde sunulan romanslar kadın ve erkek dünyasının buğulanmış bir pencereden kendi içine bakması gibidir. Her şeyi dışarıda bırakmaktır: bu sırada şatafatla sergilenen bu romantik dünyada hayat homurdanır v...

index.bg19
Post Image

KUŞAKLARARASI TRAVMA GEÇİŞİ

Yanlış çocuk yetiştirme stillerinin çocukların özneli- ğini veya birey oluşunu yok sayarak dissosiyasyona yol açtığı ve bu yanlış çocuk ye tiştirme stilleri neticesinde meydana gelen “travmatizasyon” ve “reviktimizasyon” sü- reçlerinin uzun dönemde sindirilmekte zorlanılan, kronik ve dirençli ruhsal etkilere yol açtığı bilinmektedir. Nötralize edilmekte, sindirilmekte ve başa çıkılmakta güçlük çekilen tr...

index.bg19
Post Image

Bir Psikoterapi Tekniği Olarak Sanat Tarihi Terapisi

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren bireylerin psikolojik sorunlarını inceleyen farklı psikoterapi ekolleri ve bu ekollerde kullanılan farklı teknikler mevcuttur. Ancak hepsinin ortak amacı, bireysel farkındalık kazandırmak ve terapist ile danışan arasında terapötik ittifakın kurulmasını sağlamaktır. Sanat tarihi ve psikoloji disiplinlerini bir araya getiren sanat tarihi terapisi, sanat tarihinin konusu olan, sanatç...

index.bg19