TAVŞAN KAÇAR?

"Yaşamın ilk yıllarındaki değişim ve gelişimler kalıcı mıdır? Eğer var olan koşullar çocuğu uysal, inatçı çekingen yapmışsa mutlaka böyle mi kalması gerekiyor? Bu sorulara verilecek yanıt çocuğun bunu yapma tehlikesinin büyük olduğudur. Erken dönemdeki köklü bir çevre değişimi bu durumu ortadan kaldırabilir hatta aradan önemli bir zaman geçtikten sonra bile anlayışlı bir öğretmen, iyi bir dost, sevgili, eş, kendi kişiliğine ve becerilerine uygun bir iş bulmak gibi elverişli olaylar toplamı yoluyla da hayata karşı geliştirilen bu özellikler değişime uğrayabilir. Buna karşın eğer uygun bir ortam oluşmamışsa bu eğilimlerin büyük çoğunluğu kişiliği etkilemektedir. Bu durumdaki sürekliliğin anlaşılması için belki de bu eğilimlerin geçinilmesi zor bir ailede büyümeye karşı savunma yöntemlerinden daha farklı bir durum olduğunun kavranması gereklidir. İçeriden gelişen bütün etkenler açısından bu eğilimler, çocuk için, genelde yaşamla baş edebileceği mümkün olan tek yoldur. Saldırılardan kaçmak, tavşanın tehlike karşısında uyguladığı stratejidir ve bu onun sahip olduğu tek stratejidir; tavşan bunun yerine kavga etmeye karar veremez çünkü tavşan, bunu yapabilmesini sağlayacak araçlardan yoksundur. Benzer biçimde güç koşullar altında yetişmekte olan bir çocuk da yaşama yönelik temelde nevrotik eğilimler olan bir davranışlar toplamı geliştirir ve bunları özgür iradesiyle değiştiremez, aksine bunlara dört elle sarılmak durumundadır."

index.bg4

index.bg8

Klinik Psikolog Binnur Adıgüzel

1995 İstanbul doğumlu Binnur Adıgüzel, 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji programını yüksek onur derecesiyle bitirmiş ve klinik psikolog unvanını alarak mezun olmuştur. Son beş yılda MOXO, MMPI ve Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) gibi uzmanlık gerektiren testleri uygulama yetkinliği kazanmıştır. Klinik psikoloji alanında 2021 senesinden bu yana aktif olarak seans sürdürmeye devam etmektedir.
WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy) onaylı pozitif psikoterapi temel eğitimi başarı ile tamamlayarak pozitif psikoterapi danışmanı unvanını almış ve pozitif psikoterapinin master eğitiminde süpervizyon dönemine aktif olarak devam etmektedir. 2023 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık yüksek lisansını da başarı ile tamamlayarak çeşitli araştırma projelerinde aktif rol almıştır. Pozitif psikoterapinin yanında bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası ilişkiler terapisi alanlarında uzmanlığı bulunan Binnur Adıgüzel profesyonel klinik psikolog hizmetini sürdürmektedir.