REDDEDİLME DUYARLILIĞI

Başkaları ile iletişimde reddedilme ipuçları mı arıyorsunuz? Reddedilmeye karşı tepkiniz ne durumda? Bugün birlikte reddedilme duyarlılığına bakacağız.

Elbette her birimiz için hayattaki en temel ihtiyaçlardan birisi başkaları tarafından kabul görme ve onaylanma ihtiyacıdır. Psikolojik sağlığımızı koruyabilmemiz için ilişkilerde kabul ve onaylanma hepimiz için ön plandadır. Fakat yaşamın içinde bazı bireyler bu duruma daha hassas olabilirler. Reddedilme duyarlılığı yüksek olan kişiler hayatlarında ret ve kabulleri farklı şekilde yorumlama eğilimindedir.

Reddedilmeye yönelik duyarlılık genel olarak kişinin başkalarının davranışlarında reddedilme ipuçlarını beklemesine, reddedilmeyi kolayca algılamasına ve yoğun tepkilerde bulunmasına neden olabilmektedir. Köken araştırmalarında erken dönem yaşantılarının bu durumda önemli rol oynadığı söylenir. İlk dönem yaşantılarındaki sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisinde güven duygusunun varlığı önemlidir. (Çolak ve arkadaşları, 2021)

Günlük yaşamda birçok reddedilme deneyimini yaşayan insan için kişiyi yoğun zihinsel uğraştan koruyan, sosyal ilişkilerini bozabilecek duygusal sonuçlardan koruma kapasitesi yine erken yaşamdaki bu güven ilişkisine dayanmaktadır. İlk çocukluk yaşantılarımızdan öğrendiğimiz güven karşımıza yetişkinlikte bağlanma biçimlerini getirmektedir.

Söz gelimi güvenli bir ilişkide reddedilme duyarlılığı düşüktür ve kişiler buna göre duygu ve davranışlarını düzenler tam aksine kaygılı ve kaçınan biçimlerde ise kişiler; ya yakın ilişkilerden kaçınarak, hayal kırıklıklarına karşı kendini korur ve yakın ilişkiye girmeyerek incitilmemiş olur ya da diğerleri ile yakın ilişki kurma amacında olup incinebilecekleri ile ilgili yoğun kaygılardan dolayı ilişkilerinde yakın olmaktan uzak dururlar.

index.bg4

index.bg8

Klinik Psikolog Binnur Adıgüzel

1995 İstanbul doğumlu Binnur Adıgüzel, 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji programını yüksek onur derecesiyle bitirmiş ve klinik psikolog unvanını alarak mezun olmuştur. Son beş yılda MOXO, MMPI ve Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) gibi uzmanlık gerektiren testleri uygulama yetkinliği kazanmıştır. Klinik psikoloji alanında 2021 senesinden bu yana aktif olarak seans sürdürmeye devam etmektedir.
WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy) onaylı pozitif psikoterapi temel eğitimi başarı ile tamamlayarak pozitif psikoterapi danışmanı unvanını almış ve pozitif psikoterapinin master eğitiminde süpervizyon dönemine aktif olarak devam etmektedir. 2023 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık yüksek lisansını da başarı ile tamamlayarak çeşitli araştırma projelerinde aktif rol almıştır. Pozitif psikoterapinin yanında bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası ilişkiler terapisi alanlarında uzmanlığı bulunan Binnur Adıgüzel profesyonel klinik psikolog hizmetini sürdürmektedir.