PSİKOTRAVMANIN GÖLGESİNDE

Travma günümüzde halen tam olarak anlaşılmamış bir fenomendir. Dolayısıyla bir halk sağlığı problemi olarak görmek doğru olacaktır. Psikotravma genel tanımıyla anlamlandıramamak demektir. Kişinin yaşam rutinlerini ve hayat bütünlüğünü bozmaktadır. Travmalar özneldir. Hiçbir travmatik yaşantı bir diğerinden daha az etkileyici değildir. Aynı olay kişilerde çok farklı tepkilere yol açar. Örneğin aynı depremi yaşayan depremzedelerin bu olaya tepkisi birbirinden oldukça farklılaşmaktadır. Travmatik yaşam olaylarına doğrudan maruz kalınması, tanıklık edilmesi, yakınlarından birinin başına geliyor olması ve aynı olaya tekrar tekrar maruz kalma sonucu bir aydan uzun süren belirtilerle post travmatik stres bozukluğu (PTSD) ortaya çıkar. Çoğunlukla travmaya depresyonun eşlik ettiği bilinmektedir. Yaygın kanının aksine “beni öldürmeyen acı güçlendirir.” sözü post travmatik stres bozukluğunda geçerli değildir. Kişi travma yaşadığında eskisinden daha iyi olamaz ancak psikoterapilerdeki genel hedef kişinin beynindeki tekrarlanan travmatik anıyı işlemlendirmesini ve anlamlandırabilmesini sağlayarak şimdi ve buradaya yani yaşanan zamana danışanı çekmek ve kırılganlığını fark etmesini sağlamaktır. Uzman desteği almak travmada özellikle gereklidir.

index.bg4

index.bg8

Klinik Psikolog Binnur Adıgüzel

1995 İstanbul doğumlu Binnur Adıgüzel, 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji programını yüksek onur derecesiyle bitirmiş ve klinik psikolog unvanını alarak mezun olmuştur. Son beş yılda MOXO, MMPI ve Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) gibi uzmanlık gerektiren testleri uygulama yetkinliği kazanmıştır. Klinik psikoloji alanında 2021 senesinden bu yana aktif olarak seans sürdürmeye devam etmektedir.
WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy) onaylı pozitif psikoterapi temel eğitimi başarı ile tamamlayarak pozitif psikoterapi danışmanı unvanını almış ve pozitif psikoterapinin master eğitiminde süpervizyon dönemine aktif olarak devam etmektedir. 2023 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık yüksek lisansını da başarı ile tamamlayarak çeşitli araştırma projelerinde aktif rol almıştır. Pozitif psikoterapinin yanında bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası ilişkiler terapisi alanlarında uzmanlığı bulunan Binnur Adıgüzel profesyonel klinik psikolog hizmetini sürdürmektedir.