Psikoterapi ve Çevrimiçi Terapi

Psikoterapi, Yunanca ‘‘therapeuenin’’, iyileşmek/iyileştirmek demektir ‘‘ruh iyileştirmesi’’ anlamına gelir. Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan bilimsel bir yöntem olan psikoterapi; bilişlerin, duyguların, davranışların ve kişilik özelliklerinin arzu edilebilir şekilde değiştirilmesine yardımcı olur. Sağaltıcı ve danışan kişi arasındaki ilişkiyi içeren terapi süreci, şikayetleri dindirebilmek adına yapılan teşebbüsleri içinde barındırır.

Son zamanlarda internet kullanımının artmasıyla birlikte online terapi de oldukça yaygınlaşmıştır. Maliyetinin daha uygun olması, zaman ve mekan açısından sağladığı avantajlar ve ulaşım kolaylığı gibi sebeplerle kullanımı her geçen gün daha da artan online terapide, ruh sağlığı uzmanlarının danışanlarının taleplerini karşılamak için yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Özellikle alanda hizmet veren lisanssız ve eğitimsiz kişilerin varlığı sebebiyle uzmanların bu konuda attıkları adımlar son derece gerekli ve önemlidir.

Danışan ve terapist arasındaki ilişki belli teorik yönelimler ile şekillenen yapılandırılmış bir ilişkiyi içermektedir. Teknik müdahaleler, duygusal deneyimler, kişiliğin dinamikleri, aktarım- karşı aktarım gibi etkenler terapi ilişkisini karmaşık bir süreç haline getirmektedir. Terapi odasında danışan ve terapist arasındaki ilişki bir arkadaşla dertleşmekten farklılık göstermektedir. Bu farklılık içerik, duygusal yoğunluk ve terapi tekniklerinin yanı sıra psikoterapötik ilişkinin sınırlarıdır. Bu sınırlar diğer bütün ilişkilerden farklı olarak oldukça net, açık ve iyileştiricidir.

Terapi odasında danışan rolündeki kişi doğal olarak en kırılgan olduğu haldedir çünkü psikoterapi süreci bu kırılganlığın çalışılması üzerine inşa edilmiş bir ilişkiselliği kapsamaktadır. Dolayısıyla terapi ilişkisi içinde terapistin rolünü kötüye kullandığı her eylem, terapi dışındaki eylemlerden daha fazla şiddet içermektedir. Öncelikle danışanın korunması için etik kurallar ile düzenlenen terapi ilişkisi, yaşanabilecek mağduriyetleri önleyebilmek amacıyla oldukça önemlidir. Etik kurallar danışan bilgilerinin anonimliğini ve paylaşılan içeriklerin korunmasını taahhüt eder. Aynı zamanda danışana zarar verilmemesini, istismar edilmemesini sağlar ve psikoterapötik ilişkinin hedefleri için oldukça önemlidir. Türk Psikologlar Derneği Etik Kurulu tarafından hazırlanan Etik Yönetmeliğin yetkinlik/ yeterlilik, zarar vermemek ve fayda sağlamak, insan haklarına saygılı olmak ve ayrımcılık yapmamak, dürüstlük, sorumluluk gibi etik ilkelerinin dikkate alındığı; öncelikle danışanlar için en yüksek faydanın gözetildiği Terapi Koltuğu uygulamasında danışanların ihtiyaçlarına uygun, diplomaları YÖK tanımlı olan alanında uzman onlarca Klinik Psikolog yer almaktadır.

KAYNAKÇA

Sayar, Kemal, Terapi, İstanbul, Timaş Yayınları, 2012.

Tuzgöl, Kamil, ‘‘Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik’’, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, Cilt 3 (2020), Sayı 6, 67-86.

Hünler, O. Selin ‘‘Psikoterapi Odası. Kırılganlık ve Güç Arasında Psikoterapistin Etik Sorumluluğu’’, Psikoloji ve Toplum, 2020.

Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, 2004

Bir psikologla görüşmek, yaşadığınız problemlere çözüm üretmenize yardımcı olabilir. Psikologlar ilaç tedavisi uygulamazlar. Sizinle konuşarak, dinleyerek ve sorular sorarak sizin çözüme ulaşmanıza yardımcı olurlar. Üstelik artık bunu yapmak için bir yere gitmenize gerek yok. Mobil cihazınız bir psikologla görüşmek için yeterli.

Terapi Koltuğu®, uzman klinik psikolog ve diyetisyenlerin hizmet verdiği bir platformdur. Tüm uzmanlar denetim sürecinden geçerek sisteme dahil edilirler. Görüşmeler kayıt altına alınmaz ve takma isim kullanarak terapi alabilirsiniz. Birisiyle konuşmaya ihtiyacınız mı var? Beklemeyin.

Terapi Koltuğu®’nu web ya da mobil uygulama olarak kullanabilirsiniz.

Uzmanla hemen görüşmek için Terapi Koltuğu®’nu indir!

ya da web üzerinden devam etmek için buraya tıklayın.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı: