Psikoterapi ve Çevrimiçi Terapi

Psikoterapi, Yunanca ‘‘therapeuenin’’, iyileşmek/iyileştirmek demektir ‘‘ruh iyileştirmesi’’ anlamına gelir. Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan bilimsel bir yöntem olan psikoterapi; bilişlerin, duyguların, davranışların ve kişilik özelliklerinin arzu edilebilir şekilde değiştirilmesine yardımcı olur. Sağaltıcı ve danışan kişi arasındaki ilişkiyi içeren terapi süreci, şikayetleri dindirebilmek adına yapılan teşebbüsleri içinde barındırır.

Son zamanlarda internet kullanımının artmasıyla birlikte online terapi de oldukça yaygınlaşmıştır. Maliyetinin daha uygun olması, zaman ve mekan açısından sağladığı avantajlar ve ulaşım kolaylığı gibi sebeplerle kullanımı her geçen gün daha da artan online terapide, ruh sağlığı uzmanlarının danışanlarının taleplerini karşılamak için yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Özellikle alanda hizmet veren lisanssız ve eğitimsiz kişilerin varlığı sebebiyle uzmanların bu konuda attıkları adımlar son derece gerekli ve önemlidir.

Danışan ve terapist arasındaki ilişki belli teorik yönelimler ile şekillenen yapılandırılmış bir ilişkiyi içermektedir. Teknik müdahaleler, duygusal deneyimler, kişiliğin dinamikleri, aktarım- karşı aktarım gibi etkenler terapi ilişkisini karmaşık bir süreç haline getirmektedir. Terapi odasında danışan ve terapist arasındaki ilişki bir arkadaşla dertleşmekten farklılık göstermektedir. Bu farklılık içerik, duygusal yoğunluk ve terapi tekniklerinin yanı sıra psikoterapötik ilişkinin sınırlarıdır. Bu sınırlar diğer bütün ilişkilerden farklı olarak oldukça net, açık ve iyileştiricidir.

Terapi odasında danışan rolündeki kişi doğal olarak en kırılgan olduğu haldedir çünkü psikoterapi süreci bu kırılganlığın çalışılması üzerine inşa edilmiş bir ilişkiselliği kapsamaktadır. Dolayısıyla terapi ilişkisi içinde terapistin rolünü kötüye kullandığı her eylem, terapi dışındaki eylemlerden daha fazla şiddet içermektedir. Öncelikle danışanın korunması için etik kurallar ile düzenlenen terapi ilişkisi, yaşanabilecek mağduriyetleri önleyebilmek amacıyla oldukça önemlidir. Etik kurallar danışan bilgilerinin anonimliğini ve paylaşılan içeriklerin korunmasını taahhüt eder. Aynı zamanda danışana zarar verilmemesini, istismar edilmemesini sağlar ve psikoterapötik ilişkinin hedefleri için oldukça önemlidir. Türk Psikologlar Derneği Etik Kurulu tarafından hazırlanan Etik Yönetmeliğin yetkinlik/ yeterlilik, zarar vermemek ve fayda sağlamak, insan haklarına saygılı olmak ve ayrımcılık yapmamak, dürüstlük, sorumluluk gibi etik ilkelerinin dikkate alındığı; öncelikle danışanlar için en yüksek faydanın gözetildiği Terapi Koltuğu uygulamasında danışanların ihtiyaçlarına uygun, diplomaları YÖK tanımlı olan alanında uzman onlarca Klinik Psikolog yer almaktadır.

KAYNAKÇA

  • Sayar, Kemal, Terapi, İstanbul, Timaş Yayınları, 2012.

  • Tuzgöl, Kamil, ‘‘Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik’’, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, Cilt 3 (2020), Sayı 6, 67-86.

  • Hünler, O. Selin ‘‘Psikoterapi Odası. Kırılganlık ve Güç Arasında Psikoterapistin Etik Sorumluluğu’’, Psikoloji ve Toplum, 2020.

  • Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, 2004

index.bg4

index.bg8

Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Sezer

Tuğçe Sezer, İstanbul Arel Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü, ardından Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde Çocukluk Çağı Ruhsal Travmatik Yaşantı Düzeyi İle Bağlanma Stilleri ve Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi adlı çalışmayı gerçekleştirmiştir. Eğitim süresi boyunca birçok kurumda terapist olma deneyimi edinen Sezer, çok sayıda eğitim ve sertifika programına katılarak alandaki araştırmalarını sürdürmüştür. Bir merkezde 2 yıl boyunca Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Koşe Demiray eşliğinde süpervizyon toplantılarına katılmış, bu toplantılarda danışan takibi sürecine eşlik etmiştir. Bu sayede teorik eğitimini, danışan takibi ile pekiştirerek geliştirmiştir. Yüksek lisans kapsamında şematerapi, psikodinamik psikoterapi, BDT eğitimlerini ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Objektif testler uygulayıcı eğitimi ile cinsel terapi uygulayıcı eğitimlerini ve Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Uluslararası Şema Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Cinsel Terapi Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde eğitim koordinatörü olarak görev yapmıştır. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'nde yayımlanan Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Düzeyi ile Savunma Biçimleri Arasındaki İlişkide Bağlanma Boyutlarının Düzenleyici Rolü adlı makalesi ile literatüre katkı sağlamıştır. Yetişkin psikoterapisi alanında danışan takibi yapmakta olan
Tuğçe Sezer, aktif olarak klinik psikoloji alanında hizmet vermektedir.

Çalıştığı alanlar:
Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Obsesif- Kompulsif Bozukluk
Panik Bozukluk
Fobiler
Sosyal Kaygı Bozukluğu
Depresyon
Kişilik Bozuklukları
Öfke Kontrol Problemi
İletişim Problemleri
Stres
Özgüven Eksikliği
Cinsel İşlev Bozuklukları
Sınır Koyma/ Hayır Diyememe