KUŞAKLARARASI TRAVMA GEÇİŞİ

Yanlış çocuk yetiştirme stillerinin çocukların özneli- ğini veya birey oluşunu yok sayarak dissosiyasyona yol açtığı ve bu yanlış çocuk ye tiştirme stilleri neticesinde meydana gelen “travmatizasyon” ve “reviktimizasyon” sü- reçlerinin uzun dönemde sindirilmekte zorlanılan, kronik ve dirençli ruhsal etkilere yol açtığı bilinmektedir. Nötralize edilmekte, sindirilmekte ve başa çıkılmakta güçlük çekilen travmalardan biri olan cinsel istismarın, entegrasyonun kaybolması, bilinçte boşluklar, depresif ve dissosiyatif belirtiler gibi birçok psikopatolojik duruma yol açtığı görülmektedir. Reviktimizasyon süreçleriyle ilgili düzenlenen araştırmalarda, erken yaşlarda maruz kalınan kronik cinsel istismar yaşantılarının, “cinsel açıdan reviktimizasyona” yol açtığı görülmektedir. Travma mağduru bireylerin maruz kaldıkları eleştiriler, çift mesajlar veya duyarsızlıklar bireyleri dissosiye etmekte ve travmatik durumları bilinçli olarak değerlendirmelerine engel olarak yetişkinlik döneminde tekrar mağduriyet yaşama risklerini arttırmaktadır. Travmatik deneyimlerin psikopatolojik etkilerinin kuşaklararası devam ettiği görülmektedir. Öztürk, ebeveynlerin travmatik deneyimlerini yanlış çocuk yetiştirme stilleri aracılığıyla kendi çocuklarına uyguladıklarını belirtmekte ve bu durumu, “kuşaklararası travma geçişi” olarak adlandırmaktadır. Travmatize bireylerin olumsuz yaşam olaylarından sonra daha savunmasız ve kontrol edilebilir hale geldikleri ve bu nedenle de tekrar travmatize olmaya açık oldukları savunulmaktadır.

index.bg4

index.bg8

Klinik Psikolog - Yard. Doç. Dr. Gizem Akcan

ÖZGEÇMİŞMerhaba, ben Dr. Öğr. Üyesi Klinik Psikolog Gizem Akcan. 2011 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünü Şeref Öğrencisi olarak tamamladım. Üniversite giriş sınavında aldığım derece nedeniyle lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca TUBİTAK Üstün Başarı Bursu aldım. Aynı zamanda, ODTÜ İşletme Bölümü’nde Girişimcilik programında yan dalımı tamamladım. Hollanda Groningen University’de Psikoloji Bölümü’nde 6 ay süreyle Erasmus programına katıldım. Daha sonra İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından 2013 yılında mezun oldum. Sonrasında, İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programını 2017 yılında bitirdim. Ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makalelerim, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulan poster ve sözlü bildirilerim, panellerim bulunmaktadır. Lisans eğitimim sırasında Hollanda Groningen University’de Psikoloji Bölümü’nde 6 ay süreyle Erasmus programına katıldım. Üniversite eğitimi süresince İstanbul Pandost Derneği’nin düzenlediği Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve Depresyon konularında eğitim ve workshoplara katıldım. Yüksek Lisans eğitimim süresince Aile ve Çift Terapisi, Oyun Terapisi ve Lisrell Yapısal Eşitlik Modellemesi eğitimleri ve süpervizyonları aldım. Ayrıca, Kognitif Terapi ve Depresyon konusunda Dr. Emel Stroup tarafından düzenlenen Çalışma Grubu’na katıldım. Dr. Emel Stroop’un yanında asistan, Esra Erol Umut Evleri Projesi’nde gönüllü psikolog ve İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Uzun yıllar Prof.Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi, New Life Danışmanlık ve Psikolium Danışmanlık ve Koçluk Merkezi’nde terapist olarak çalıştım. Yaklaşık 10 yıldır Türkçe ve İngilizce dillerinde yetişkin ve ergen bireylerle bireysel terapi, ilişki ve çift terapisi, aile terapisi, ebeveyn danışmanlığı konularında  online danışmanlık yapmaktayım.