Kitap Okumanın Çocuklara Yararları

Çocukların kitap okumasının ne kadar yararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki kitap okumak çocuklara tam olarak nasıl yararlar sağlıyor ve ebeveynler çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapabilirler, bir göz atalım.

Akademik başarıyı artırır: Kitap okumak öncelikle eğitim-öğretimin temelini oluşturur. Türkçe dersiyle kazandırılmaya çalışılan kitap okuma becerisi diğer tüm derslerdeki öğrenmelerin de temelini oluşturur. Çünkü çocuk okuyarak anlar, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. Örneğin matematikteki problem sorularının temelinde yazılan metni okuyup anlamak ve çözüm yolları üretmek vardır. Yani kitap okuma becerisi tüm derslerde çocukların karşısına çıkar ve akademik başarısını etkiler.

Dil gelişimine katkıda bulunur: Bir çalışmada kitabın henüz konuşamayan bir yaş grubu olan 0-3 yaş grubu çocukların, resimli kitap okuma deneyimi sayesinde dil gelişiminin hızlandığı görülmüştür. Çocuğun okuma yapmasıyla ise yeni kelimeler görüp sözcük dağarcığı gelişir. Kendini anlatma becerisi gelişir ve böylelikle daha etkili ve başarılı iletişim kuran bir çocuk haline gelir. Kendini daha iyi ifade eden çocuk sorunlarını da daha kolay çözebilir ve kendine güvenen bir birey olur.

Özerklik sağlar: Kitap okumak çocuğun kendi başına özerk bir şekilde yaptığı eylemdir. Bir anlamda kendisine yeni bir yaşam alanı oluşturur. Kitapla birlikte çevresindeki kişilerin söylediklerinin dışında bilgiler öğrenir yani kitap sayesinde çevresine bağımlı kalmadığını hisseder. İstediği, ilgisini çeken bilgileri kitaplardan elde edebilme özgürlüğüne sahip olduğunu hisseder.

Eleştirel bakış açısı kazandırır ve yaratıcı düşünmesine katkı sağlar: Kitap sayesinde çocuk; düşünme, sorgulama ve değerlendirme becerisi geliştirir. Çünkü kitabı okur ve okuduğu hakkında düşünür, yeni fikirler üretir. Böylelikle gerçek yaşamda da eleştirel bir bakış açısına sahip olmuş olur. Aktif düşünmeyle beraber ise yaratıcı düşünme sağlanır ve hayal dünyası genişler. Bireysel duyarlık kazanır ve empatik düşünme geliştirmesine yardımcı olur: Çocuk okuduğu kitapta birbirinden farklı hikayelere, olaylara tanık olur. Çeşitli kahramanları görmesiyle birlikte insanların birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu görür. Bireysel farklılıklara karşı duyarlı olur ve hoşgörü kazanır. Farklı karakterlerin yaşayışlarına tanık olarak onların duygu ve düşüncelerini okur böylelikle kendini onlarla özdeşleştirir. Bu da empatik düşünme için katkı sağlayıcı bir etkendir.

Kendi kültürünü tanır ve farklı kültürlere duyarlık kazanır: Kendi kültürünü öğrenmesinin yanı sıra farklı kültürlerin var olduğunu öğrenir, o farklı kültürdeki yaşam koşullarını görür. Bu durum bakış açısının da gelişmesine fayda sağlar.

Peki ebeveynler çocuklarının kitap okuması için neler yapabilir?

Öncelikle çocuğunun kitap okumasını isteyen ebeveyn kendisi kitap okuyarak ona model olmalıdır çünkü çocuklar verilen öğütlerden ziyade gördüklerini yaparlar.
Evde bir kitaplığın olması ve çocuğa ait kitapların da orada yer alması çocuğun özenmesini sağlayacaktır.
Birlikte kitap okuma saatleri yapılabilir.
Çocuklara hediye olarak kitap alınabilir.
Alınan kitaplar çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır.
Ebeveyn ile çocuk aynı kitabı okuyup üzerine tartışabilirler.

Bir psikologla görüşmek, yaşadığınız problemlere çözüm üretmenize yardımcı olabilir. Psikologlar ilaç tedavisi uygulamazlar. Sizinle konuşarak, dinleyerek ve sorular sorarak sizin çözüme ulaşmanıza yardımcı olurlar. Üstelik artık bunu yapmak için bir yere gitmenize gerek yok. Mobil cihazınız bir psikologla görüşmek için yeterli.

Terapi Koltuğu®, uzman klinik psikolog ve diyetisyenlerin hizmet verdiği bir platformdur. Tüm uzmanlar denetim sürecinden geçerek sisteme dahil edilirler. Görüşmeler kayıt altına alınmaz ve takma isim kullanarak terapi alabilirsiniz. Birisiyle konuşmaya ihtiyacınız mı var? Beklemeyin.

Terapi Koltuğu®’nu web ya da mobil uygulama olarak kullanabilirsiniz.

Uzmanla hemen görüşmek için Terapi Koltuğu®’nu indir!

ya da web üzerinden devam etmek için buraya tıklayın.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı: