Karşıt Gelme Bozukluğu Nedir? İnatçı Ve Söz Dinlemeyen Çocuk

Karşıt gelme (karşı olma) bozukluğu, çocukluk ve ergenlik yıllarında ortaya çıkan sık sık kızgın, sinirli, yetişkinlere karşı asi tutum, öfkelenme, alınganlık gösterme, tartışmacı davranış, kinci tutum, kurallara karşı gelme, etrafındakileri kızdırma ve kendi yanlış davranışlarından başkalarını sorumlu tutma davranışlarıyla kendini gösteren yıkıcı bir davranış sorunudur. Bu çocuklar genellikle inatçı ve söz dinlemeyen çocuklar olarak bilinirler.

Tüm çocuklar bazen özellikle yorgun ya da stresli olduklarında bu tür karşıt gelme davranışları sergilerler. Bu meydan okuyan tarzda davranışlar yeni yürümeye başlayan çocuklar ve erken ergenlerde normaldir. Kaşıt gelme bozukluğu yaşayan bir çocuk ise gelişim süreci boyunca bu inatçılığı ve isyankarlığı gösterir ve normalden daha yıkıcıdır. Karşıt olma davranışları çok çeşitli durumlarda ve alanlarda ortaya çıkar sosyal, aile, eğitim alanları gibi…

Karşıt gelme bozukluğu çocukların yaklaşık olarak %3’ünü etkiler. Okulöncesi çocuklarda en sık görülen davranış bozukluğudur. Bu bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygudurum bozuklukları, anksiyete ve davranım bozukluklarıyla birlikte görülme ihtimali yüksektir.

Karşıt gelme bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Aşağıdaki belirtilerden 4 ve üzerinde belirti sayısının olması ve en az 6 ay boyunca sürmesi durumunda karşıt gelme bozukluğundan şüphelenmelisiniz ve bir ruh sağlığı uzmanıyla değerlendirme yapınız.

  • Sık sık tepesi atmak
  • Sık sık alınganlık göstermek ya da kolaylıkla kızmak
  • Sık sık öfkeli, kırgın, içerlemiş ve gücenmiş olmak
  • Sık sık bile bile başkalarını kızdırmak
  • Kendi yanlışlarından ötürü başkalarını suçlamak
  • Büyükleriyle sık sık tartışmalara girmek
  • Otoritelerin istek ve kurallarına uymamak, bunlara etkin bir şekilde karşı gelmek
  • Düşmanlık gütmek ve kin beslemek

Karşıt gelme bozukluğunun nedenleri nelerdir?

Karşı olma bozukluğunun nedeni belirsizdir fakat biyolojik sosyal ve psikolojik faktörler bu bozukluk için risk faktörü olabilmektedir. Bu faktörler: yoksulluk, travmatik bir olay yaşama, davranış bozukluğu olan ebeveynlere sahip olmak, ihmalkar ve istismarcı ebeveyne sahip olmak, ebeveynle kötü ilişkiye sahip olmak, aşırı derece disiplinli ya da tutarsız ebeveyne sahip olmaktır.

Karşıt gelme bozukluğunun tedavisi nasıldır?

Tedavi edilmediğinde karşıt gelme bozukluğuna sahip çocuklarda başka davranış sorunları görülebilmektedir. Bu çocuklar, yetişkinlik dönemine geldiklerindeyse anksiyete ve depresyon için riskte bulunmaktadırlar. Çocuklar bir sorun yaşadıklarını anlayamadıklarından tedaviyi aramak ebeveyne düşmektedir. Tedavi, terapi yardımından oluşmaktadır. Ebeveyn ve çocuğa olumsuz davranışlarla başa çıkma becerileri öğretilmekte, ebeveyn-çocuk ilişkisi yeniden kurulabilmektedir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa davranış bozukluğunun başka ciddi sorunlara yol açması ihtimali azalmaktadır.

Siz de çocuğunuzun karşı olma bozukluğuna sahip olduğunu düşünüyorsanız durumu değerlendirmek ve terapi sürecine başlamak için Terapi Koltuğu uzmanlarımızla görüntülü görüşmeye başlayabilirsiniz.

index.bg4

index.bg8

Psikolojik Danışman Selin Topuz

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü 2021 yılında, yüksek onur derecesiyle bitirdim. Objektif çocuk testleri uygulayıcısı eğitimi aldım. Şu an İstanbul Üniversitesi’nde AUZEF kapsamında Sosyoloji öğrenimimi sürdürmekteyim.