İyileşmek mümkün mü? Kişinin Kendi Hikayesinin Kalemine Uzanma Yolculuğu

İyi olmak sürekli bir iyi oluştan ziyade sağlıklı işleyen bir psişik (ruhsal) yapıya ek olarak bütünlüklü bir iyileşme mekanizmasına sahip olmak demektir. Belki tüm hayatımızı memnun ve sağlıklı şekilde geçirmek pek mümkün değil ve belki de bu olsaydı sıkıcı olacaktı ve yeni şeyler keşfetmeyecek, üretmek zorunda kalmayacaktık. Kendimizle düştüğümüz ayrılığa, boşluğa, yeni şeyler doldukça bütünleşiyor ve üstelik yaratıcılığı deneyimliyoruz. Kendimize giden yol ve bütünleşme demişken aklıma çok sevdiğim ouroboros sembolünün gelmemesi imkansız. Tam da konu biraz da insanın bu pozitif itkisi veya zorlantısıyla kendine dönüş yolculuğuna çıkıp psikoterapiye başlama hikayesini ele alacakken. Psikoterapiye başlamak biraz da kendi kaderini, hikayesini ve çalışan yapısını fark edip kendisiyle yüzleşip yeni bir yol yaratmaktır. Kendimize dair çok fazla şeyi seçemeyiz doğru, en beteri seçim yaptığımız kişi olmayı biz seçmemişizdir ve bunu temel düzeyde değiştiremeyiz. Ama bizi daha uyumlu, dengede ve sağlıklı kılacak bir yolu seçebiliriz. Bu ise bize giderek yeni alanlar açan bir yolculuktur. İnsanın kendi kalemine uzanan yolculuğudur demiştim başlıkta, asla tam olarak uzanamasa da ona yaklaşabilmenin yolculuğudur. Ve bir yandan da kendimizi anlamanın... Kendimizle aramızdaki mesafenin azaldığı bir bütünleşme. Anne rahmini hala aratsa dahi. İnsan olmak, en azından insan kavramını geliştirdiğimizden beri her zaman insanın gizemli bulduğu bir şeydi. Neyiz, neden böyleyiz, ne istiyoruz, daha mutlu olabilmek için ne yapmalıyız? Kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak için ne yapmalıyız? Kendini anlamayla birlikte gelen en iyi haline evrilme macerasında bu sefer aklıma şahane bir dizi olan Good Place geldi, kendimizi görmek ve seçim yapmak... Son yıllarda insan psikolojisinin dinamikleri ve iyileşmenin yolları adına çok önemli gelişmeler bulunuyor. Her psikolojik rahatsızlık herkeste kesin ve net sonuç sağlamada da çok fazla iyileşme verisi mevcut. Farklı kuramlar ve ekoller/teknikler ortaya çıksa da hepsi duyguların hazmedilmediğinde, ve hatta bastırıldığında çeşitli tipik ve özel (unique) semptomlar ürettiğini doğruluyor. Aynı zamanda çalışan yapıya ışık tutan ve iyileşme rotası sunan çok önemli bir keşif mevcut. Nörobilim alanında yapılan bu keşif Adaptif Bilgi İşleme Modeli adında bir modelde nöronların birbiri ile bağlantı kurması ve iyileşme arasında bir ilişki kuruyor. İzole olan (diğer nöronlarla bağlantı kurmayan) nöronların travmatik anılara ait olduğu gözlemleniyor ve EMDR tekniği ile yeni bağlantılar kuran nöronların iyileşmedeki rolünü ortaya koyuluyor. Her ne kadar semptomu katartik etkiyle ortaya çıkarıp işleyen psikanaliz favorim olsa da biraz daha EMDR tekniğinden bahsedeceğim lafı açılmışken. Bu teknik, her ne kadar insanın, felsefi anlamda bütünleşmesine denk düşmese de boşlukların kalktığı bağlantıların kurulduğu bütünlüklü bir sistem, metaforik açıdan dahi iyileştirici geliyor kulağa. Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)'ın açılımı Göz Hareketleriyle Duyarsızlaşma ve Yeniden İşleme tam da isminde bahsettiği gibi göz hareketleri veya farklı tekniklerle beynin sağ ve sol lobunu uyararak duyarsızlaşma (olumlu anlamda sindirme) ve pozitif inanç ve hissiyatı işleme olanağı sunuyor. Kısa sürede etki sağlayan bu yöntem tek başına kullanılan bir teknik olduğu kadar travma ve olumsuz duyguyu hazmetme, negatif etkiyi azaltmada oldukça başarılı olduğu için diğer terapi ekollerinin içerisinde de kullanımı psikoterapi sürecini kuvvetlendiriyor. EMDR yöntemini de kullandığım psikoterapi süreciyle ilgili daha fazla bilgi almak için bana soru sorabilir veya profilimden randevu oluşurabilirsiniz.

Uzman Klinik Psikolog Gonca GÜL

index.bg4

index.bg8

Uzman Klinik Psikolog Gonca Gül

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji bölümünde yüksek lisansını İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamladı. Stajını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatılı servisinde yaptı. Stajı süresince psikiyatri servisindeki hastaların görüşmelerinde yer alarak vizitlere katıldı ve hasta süreçlerini gözlemleyerek psikometrik ölçümlerde ve görüşmelerde bulundu. İstanbul Adalet Sarayı Çocuk Mahkemesinde stajyer psikolog olarak suça sürüklenen çocuklarla görüşmeler yaptı ve Çocuk Mahkemelerine katıldı. Danışmanlık ve psikoterapi merkezlerinde stajyer psikolog olarak çocuk ve ailelerle görüştü. Engelli Bakım Merkezinde üç sene boyunca zihinsel ve ruhsal engelli hastalara psikososyal destek hizmeti verdi ve hasta gözlem ve görüşmelerini raporladı, engelli bireylerin aileleri ile görüşmeler yaptı. Aynı süre boyunca ve daha sonrasında psikoterapi merkezlerinde Bireysel psikoterapi ve Çift Terapisi seans görüşmeleri yaptı. Kişilik Bozuklukları, kişilik örüntüleri, Kendilik Psikolojisi, Duygu Durum Bozuklukları, romantik ilişkiler, bağlanma alanlarında uzmanlık kazandı. "Bebeklik Dönemi Bağlanma Stillerinin Yetişkinlik Dönemi Yaşam Deneyimlerine Etkisi" adlı bir adet bilimsel çalışması bulunmaktadır. Psikanaliz, Analitik Psikoloji, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) , Gestalt Psikoterapi, Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT), Somatik Deneyimleme (Somatic Experience), Mindfulness ve Bilişsel Nörobilim alanlarında çeşitli araştırma, seminer ve sempozyumlara katıldı. Şu anda Psikodinamik Psikoterapi, Şema Terapi ve EMDR yöntemlerini kullanarak yetişkin psikoterapisi alanında seans görüşmelerine devam etmektedir. Ruhr Üniversitesi'nden Almanca dilinde ve Bilişsel Nörobilim master alanında kabul almıştır ve şu anda Almanya'da yaşamaktadır. Aldığı Psikoterapi Eğitimleri:• Şema Terapi – Dr. Alp Karaosmanoğlu• EMDR - Klinik Psikolog Seray Serdar• Psikodinamik Yönelimli Yetişkin Psikoterapisi Eğitimi – D.r Engin EKER, Psk. Sema EKER, Uzm. Klinik Psk. Ferhat AKPINAR• Oyun Terapisi – Psk. Dan. Mehlika Zeynep YURT• Resim Analizi – Psk. Dan. Mehlika Zeynep YURT• Evlilik ve Çift Terapisi – Klinik Psikolog Gülçin KESKİN