Hızlı Bozuk Konuşma (HBK)

Hızlı bozuk konuşma, tanımı halen gözden geçirilmekte olan bir akıcılık bozukluğudur . Üç özellikten en az bir tanesini içeriyorsa bu gruba dahil olmaktadır.

  • aşırı ko-artikülasyon (komşu ses birimininin telafuzu etkilemesi)
  • anormal duraksamalar
  • aşırı kekelememe

Genellikle bu durumun kişi farkında değildir. Bu kişilerin dikkat süreleri kısadır. Konuşmanın iletim hızında problem olan bir konuşma bozukluğdur. Genellikle okuma, yazma ritim ve müzikal becerileri de etkileyen bir dil bozukluğudur. HBK tek başına görülebileceği gibi sekonder olarak da görülmektedir (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm, dil problemleri). Kekemelikte temel unsurlar (blok ve uzatmalar mevcut iken), HBK'da gözlemlenen anlamsız duraksama blokmuş izlenimini verebilir. Dış görünüşte HBK'nın tanımlanması çokz zordur. Çocukların veya yetişkinlerin bu bozukluktan kendiliğinden iyileşeceğine dair hiçbir kanıt yoktur. Öz farkındalık ve kişinin konuşma mekanizmalarını düzenlemesini içerir. İşitsel Feedback, self-regülasyon vb. fazlasıyla yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden herkesin alacağı verim farklıdır. Siz veya bir sevdiğinizin HBK problemi varsa bir dil ve konuşma terapistine danışarak ayrıntlı bir değerlendirme sürecinden geçmeli ve bireyselleştirilmiş bir plan ile rehabilite edici çalışmalara bir an önce başlanmalıdır.

index.bg4

index.bg8

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Merve Şakarcan

Aktif olarak 5 yıldır Dil ve Konuşma bozuklukları ünitesinde Dil ve Konuşma terapisinin her alanında özel gereksinimli olan ve olmayan çocuk, ergen ,yetişkin ve yaşlı grupta rehabilite edici çalışmalar yapıyorum. Çalışma sürecinde temel isteğim danışanlarımın terapilerden fayda görmesi ve onların gelişimlerini izleyebilmektir. 5 yıllık süre zarfında Yüksek Lisansımı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da bitirerek uzmanlık ünvanımı aldım. İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa'da doktora eğitimime devam etmekteyim. Bir AR-GE şirketinde araştırmacı olarak çalışarak işitme ve konuşma bozukluklarının teşhisi ve terapisi hakkında otonom sistemli çözüm ekipmanları üretimi yapılmasında görev almaktayım.
Çalışma Alanları: Kekemelik, hızlı bozuk konuşma, afazi, apraksi, dizartri, artikülasyon bozukları, fonolojik bozukluklar, Otizm, mental retardasyon, serebral palsi, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, rezonans bozuklukları, yarık damak ve dudak, işitsel rehabilitasyon, işitsel işlemleme bozuklukları, dil işlemleme bozuklukları, işitsel algı, işitsel dikkat, işitsel hafıza, işitsel sıralama, işitsel-bilişsel süreçler, işitsel-bilişsel beceriler