GERÇEKTEN KİMSİN?

Kierkegaard, hayatta umutsuzluğun pek çok derecesi olduğunu söyler. Ona göre gerçek umutsuzluk kişinin kendisine yönelik farkındalığının artmasıyla başlar.

Gerçek umutsuzluğun kendi benliğinin şiddetle farkında olmaktan geldiğini kendinden hoşnutsuz olma durumunun da buna eşlik ettiğini ifade eder.

İmparator olmak isteyen adam üzerinden bu durumu açıklar: Ona göre imparator olmak isteyen adam amacına ulaşmış olsa bile benliğini terk eder. O adam hem arzusunda hem de imparatorluğa ulaşırken kendi benliğinden "kurtulmuş olmayı" istemektedir. Kendi benliğini inkar etmek acı vericidir ve kendini dışladığında ortaya çıkan umutsuzluk bunaltıcıdır.

Bu acıya ve bunaltı hissine çözüm olarak kişilerin başka biri olmayı istemek yerine, gerçek benliğini bulma cesaretini göstererek huzuru ve iç uyumunu yakalayacağını söyler. "Gerçekten olduğun kimseyi olmak istemek, aslında umutsuzluğun zıddıdır" der.

Gerçek benliğimizi inkar etmeye son verdiğimizde ve gerçek doğamızın üzerindeki örtüyü kaldırıp onu kabullenmemiz durumunda umutsuzluğun yok olacağına inanır. (Atkinson ve Tomley, 2012)

"Gerçekten kimsin ve kendini değiştirmekle aslında hayatta neyi değiştirmeyi umuyorsun?"

index.bg4

index.bg8

Klinik Psikolog Binnur Adıgüzel

1995 İstanbul doğumlu Binnur Adıgüzel, 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji programını yüksek onur derecesiyle bitirmiş ve klinik psikolog unvanını alarak mezun olmuştur. Son beş yılda MOXO, MMPI ve Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) gibi uzmanlık gerektiren testleri uygulama yetkinliği kazanmıştır. Klinik psikoloji alanında 2021 senesinden bu yana aktif olarak seans sürdürmeye devam etmektedir.
WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy) onaylı pozitif psikoterapi temel eğitimi başarı ile tamamlayarak pozitif psikoterapi danışmanı unvanını almış ve pozitif psikoterapinin master eğitiminde süpervizyon dönemine aktif olarak devam etmektedir. 2023 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık yüksek lisansını da başarı ile tamamlayarak çeşitli araştırma projelerinde aktif rol almıştır. Pozitif psikoterapinin yanında bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası ilişkiler terapisi alanlarında uzmanlığı bulunan Binnur Adıgüzel profesyonel klinik psikolog hizmetini sürdürmektedir.