EYVAH! GÖZLERİ ÜZERİMDE!

Durmaksızın izlendiğini odasının kapısını kapatmaya bile izni olmadığını kontrol altında ve tetikte olduğunu düşünen çaresiz ergenler ve çoğunlukla yeterli düzeyde kontrol sağlayamadığını ergenliğin açık bir tehlike olduğunu çocuklarının ellerinden kayıp gideceğini düşünen ebeveynler arasındaki savaş… Bugün özellikle ergenlik dönemindeki anne-baba izlemesine değineceğim.

Ergenlik dönemindeki çocukların ebeveynleri tarafından sürekli denetleme ve kontrol edilme durumu “izleme davranışı” (parental monitoring) ile açıklanmaktadır. Hayes ve arkadaşlarına göre, anne-baba izleme davranışı ruhsal bir yapıdır ve bu yapı farkındalık, iletişim, endişe, denetleme ve izlemeyi içeren anne-babalık uygulamalarını içinde barındırır. Anne-babalar, çocukları hakkındaki bilgileri genellikle üç farklı yol üzerinden elde eder. • Ergenin istekli olarak bilgileri paylaşması (kendini açması), • Anne-babanın bilgiyi elde etmek için etkin çaba harcaması (anne-baba isteği), • Ergene, arkadaşlarına ve arkadaşlarının anne-babalarına sorması ve ergene kurallar koyarak kontrol etmesi ile de sağlamaktadır (anne-baba kontrolü)

Bazı ergenler diğerlerinden daha zor izlenmektedirler. Ergenler etkinlikleri ve ilişkileri hakkındaki ayrıntıları anne-babalarına bunları bilmeye hakları olduğunu düşünüyorlarsa ve anne-babalarının otoritesini haklı görüyorlarsa anlatırlar. Ergenin bilgiyi anne-babası ile paylaşması anne-babaya güvenmesi ilk dönemlerde kurulan ilişkilerinin doğası ile ilgilidir.

Ergenlik dönemindeki riskli davranışlara eğilim dikkate alındığında ebeveyn izlemesinin ergen için koruyucu olduğu bilinmektedir. Fakat ergenlik dönemi bireyleşme dönemidir.

Her iki taraf için de orta yol bulmak elbette hiç kolay değildir. Bu dönem içerisinde çocuğun özerkliğine katkı sağlamak ergenlik dönemindeki çatışmaları büyük oranda azaltabilir. Ergenin bu özerkleşme çabasını ve makul derecede değerlendirilebilir isteklerini görerek ona da bağımsızlaşabileceği bir alan yaratmak bu zorlu ve bir dizi kimlik denemelerini içeren ergenlik dönemi için orta yolu bulmak olacaktır.

index.bg4

index.bg8

Klinik Psikolog Binnur Adıgüzel

1995 İstanbul doğumlu Binnur Adıgüzel, 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji programını yüksek onur derecesiyle bitirmiş ve klinik psikolog unvanını alarak mezun olmuştur. Son beş yılda MOXO, MMPI ve Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) gibi uzmanlık gerektiren testleri uygulama yetkinliği kazanmıştır. Klinik psikoloji alanında 2021 senesinden bu yana aktif olarak seans sürdürmeye devam etmektedir.
WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy) onaylı pozitif psikoterapi temel eğitimi başarı ile tamamlayarak pozitif psikoterapi danışmanı unvanını almış ve pozitif psikoterapinin master eğitiminde süpervizyon dönemine aktif olarak devam etmektedir. 2023 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık yüksek lisansını da başarı ile tamamlayarak çeşitli araştırma projelerinde aktif rol almıştır. Pozitif psikoterapinin yanında bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası ilişkiler terapisi alanlarında uzmanlığı bulunan Binnur Adıgüzel profesyonel klinik psikolog hizmetini sürdürmektedir.