Asperger Sendromu Nedir? Asperger Sendromunun Tedavisi Var mı?

Asperger sendromu yüksek işlevli bir otizm biçimidir. Otizm Spektrum Bozukluğu şemsiyesi altındadır. Asperger sendromu sosyal zorluklar, sınırlı ilgi alanları, basmakalıp davranış örüntüsü ile seyreden yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Çocukluğun erken dönemlerinde aile; sosyal gelişimdeki sorunları, basmakalıp takıntılı davranış örüntülerini fark etse de tanılamada gecikilmektedir. Çünkü Asperger sendromlu kişilerin konuşmalarında bir gecikme yoktur ve zekaları normal seviyededir hatta akademik becerileri de iyidir.

Asperger Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Asperger sendromuna sahip kişiler sosyal ortamlarda zorluk yaşarlar örneğin göz teması kuramayabilirler, bir sohbete nasıl devam edeceklerini bilemeyebilirler. Konuşmalarında ton ve vurgu konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirler ve bağlam dışı konuşmalar görülebilir. Beden dilini, sosyal ipuçları, imaları, mecazları, ironiyi ve mizahı anlamakta da zorlanabilirler. Sosyalleşme konusunda yaşadıkları zorlukların yanı sıra sosyalleşmeye karşı ilgi eksikliği de yaşarlar.

Asperger sendromlu kişiler başkalarının bakış açılarını anlama yetenekleri kısıtlı olduğu için çoğu zaman karşılarındaki kişilerin duygularına uygun şekilde dönemezler, başkalarının mutluluğunu ya da hüznünü paylaşamazlar. Çocukken arkadaşlık kuramayabilirler, diğer çocuklar ise asperger’li çocuğu “garip” olarak görebilirler. Asperger’li kişiler rutin işler yapmayı severler hatta o işlere bir bağlılık gösterirler. Düşünce tarzlarını, rutinlerini değiştirmekten oldukça rahatsız olurlar. Genellikle bir ilgi alanıyla yoğun bir şekilde meşgul olurlar. Hatta bu alanda inanılmaz yetenekler sergileyebilirler.

Otizm’de olduğu gibi Asperger’de de parmak bükme, el sallama, sallanma gibi tekrarlayan davranışlar görülebilir.

Asperger Sendromu’nun Nedenleri Nelerdir?

Asperger sendromunun kökeni iyi anlaşılabilmiş değildir. Diğer bozukluklarda olduğu gibi genetik ve çevresel unsurların sonucu olduğu düşünülüyor.

Asperger Sendromu Tedavisi Var mı?

*Asperger tedavisi, Asperger Sendromunu yok etmeyi içermez. Asperger Sendromunun yol açtığı zorluklarla baş edebilmeyi sağlar. Tedavi süreci sosyal beceriler ve iletişim becerilerini öğretmeyi kapsar. Böylelikle Asperger Sendromlu kişi diğerleriyle iyi bir etkileşim kurabilecektir.

  • Konuşma terapisi ise Asperger Sendromlu kişinin konuşma yeteneğini geliştirebilmesini sağlayacaktır.

  • Psikoterapi ise Asperger’li çocukların duygularını yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

  • Ebeveynlerin de çocuklarıyla beraber etkili iletişim stratejilerini öğrenmesi oldukça yararlı olacaktır.

  • Çocuğunuzda Asperger Sendromu olduğunu düşünüyorsanız Terapi Koltuğu uzmanlarıyla istediğiniz yer ve zamanda görüşebilir, çocuğunuz için birlikte bir tedavi planlayabilirsiniz.

index.bg4

index.bg8

Psikolojik Danışman Selin Topuz

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü 2021 yılında, yüksek onur derecesiyle bitirdim. Objektif çocuk testleri uygulayıcısı eğitimi aldım. Şu an İstanbul Üniversitesi’nde AUZEF kapsamında Sosyoloji öğrenimimi sürdürmekteyim.