Akıcılık Konuşma Bozukluğu olan Kekemelik

ASHA'nın (1993) tanımıyla kekemelik bir iletişim bozukluğu olarak kabul edilmektedir. Akıcılık bozukluk kendini iletişim sırasında duraksama, tereddüt içerisinde hissetme, kelime-hece tekrarları vb. şekilde göstermektedir.

Kekemelik türleri:

  1. Tekrarlanmış konuşma: k-k-k-küçük
  2. Göze çabuk çarpan uzatmalar: Lllllllllllleyla
  3. Blok koyma: Konuşmacının ses gelmeden konuşma üretim organlarındaki gerilimle konuşma sesini durdurmasıdır.

Kekemelik sıklıkla devam edebilir ve kişinin iletişimde harcayacağı zamanı uzatabilir. Bu da kişinin yaşam kalitesini, benlik algısını etkilemektedir. Kekemelik ile birlikte konuşmanın belirli boyutlarında bozulmalar meydana gelmektedir.

  1. Devamlılık: Konuşmayı planlama ve aralıksız konuşmayı içerir.
  2. Hız-Akış: Konuşmayı belirli bir hızda söylenmesidir. 3)Ritim: Konuşma belirli bir uyum içerisinde olmasıdır. 4)Efort: Konuşma için harcanan enerjiyi kapsar. 5)Konuşkanlık: konuşma çıktılarını, günlük yaşam aktivitelerinin yapılmasını içerir. 6)Stabillik: Tüm beş segmentin de düzenli ve sürekli olmasının sağlanmasıdır.

Kekemelik problemi ile kişi karşılaştığında daha çok estetik bir problem gibi gözükse de akıcı konuşmanın tüm boyutlarında yıkıcı etkiler sergilemektedir. Bu etkileri minimalize etmek için alanınnda uzman bir konuşma terapisti ile kişiye özel uygun terapi uygulanmalıdır.

index.bg4

index.bg8

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Merve Şakarcan

Aktif olarak 5 yıldır Dil ve Konuşma bozuklukları ünitesinde Dil ve Konuşma terapisinin her alanında özel gereksinimli olan ve olmayan çocuk, ergen ,yetişkin ve yaşlı grupta rehabilite edici çalışmalar yapıyorum. Çalışma sürecinde temel isteğim danışanlarımın terapilerden fayda görmesi ve onların gelişimlerini izleyebilmektir. 5 yıllık süre zarfında Yüksek Lisansımı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da bitirerek uzmanlık ünvanımı aldım. İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa'da doktora eğitimime devam etmekteyim. Bir AR-GE şirketinde araştırmacı olarak çalışarak işitme ve konuşma bozukluklarının teşhisi ve terapisi hakkında otonom sistemli çözüm ekipmanları üretimi yapılmasında görev almaktayım.
Çalışma Alanları: Kekemelik, hızlı bozuk konuşma, afazi, apraksi, dizartri, artikülasyon bozukları, fonolojik bozukluklar, Otizm, mental retardasyon, serebral palsi, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, rezonans bozuklukları, yarık damak ve dudak, işitsel rehabilitasyon, işitsel işlemleme bozuklukları, dil işlemleme bozuklukları, işitsel algı, işitsel dikkat, işitsel hafıza, işitsel sıralama, işitsel-bilişsel süreçler, işitsel-bilişsel beceriler